BBS-leden ontevreden met terugkomst van Toekaja als voorzitter

De leden van Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) roeren zich over de terugkomst van de voorzitter Harold Toekaja. Op 10 februari 2020 heeft Toekaja staande een Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn voorzitterschap opgezegd en de functie althans de hamer overgedragen aan de heer Louis Pika. Dit vanwege het feit dat de ex-minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw op 27 januari 2020 binnen het BBS een driekoppige leiding had geïnstalleerd waar Toekaja deel van maakte. Pika heeft ook na enige tijd, tijdens een ALV zijn functie ter beschikking gesteld aan het bestuur waardoor de functie van Guilliaume Coulor die als algemeen secretaris functioneerde binnen het bestuur, als waarnemend voorzitter optrad. Naar zeggen van Coulor heeft hij sinds toen voor de belangen van de leden gepleit en uiteindelijk werd het bestuur van de BBS op 15 juni dit jaar in kennis gesteld over de goedkeuring van de bezoldigingsreeks. 

Afgelopen maandag, op 20 juli hebben drie bestuursleden de heer Toekaja benaderd om terug te komen in het bestuur voor de onenigheid die heerste en de vrede terug te brengen. In gesprek met Toekaja zegt hij dat hij niet zelf naar het bestuur is gestapt, maar dat de leden hem hebben benaderd om terug te komen om de onenigheid binnen het bestuur althans de plooien glad te strijken. Vanwege de komst van de heer Toekaja is er commotie ontstaan onder de leden omdat naar zeggen van de waarnemend voorzitter Coulor een ander bestuurslid in plaats van Toekaja is binnengekomen. De functie van Toekaja als voorzitter was aan de heer Pika overdragen en er is geen ander bestuurslid  bijgekomen nadat Pika zijn functie ter beschikking had gesteld. Toekaja zegt dat hij geen probleem heeft om zijn voorzitterschap terug te geven.


De problemen zijn op donderdag 23 juli begonnen nadat het bestuur onder leiding van Toekaja, Pika en Orban een bezoek hebben gebracht aan de minister van justitie en politie, Kenneth Amoksi. Naar zeggen van de ontevreden leden heeft Coulor de zaken van de leden op een rijtje gezet. Coulor zegt dat vanwege de terugkomst van Toekaja het bestuur 8 personen telt, hetgeen niet volgens de statuten klopt. Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gesproken met de nieuwbakken minister van justitie en politie, Kenneth Amoksi. Hij bevestigt de bestuursleden zoals eerder genoemd op donderdag 23 juli te hebben ontvangen. De secretaresse heeft de bond namens de minister uitgenodigd voor een gesprek op donderdag. “We hebben toen als werkgever en werknemersvertegenwoordigers over zaken betreffende BBS-personeelsleden gesproken”, benadrukt Amoksi.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!