Versplintering van de Javaanse politiek in Suriname “Adoh pecah belang, rusak”

De versplintering van de Javaanse Surinaamse politiek wordt steeds groter. We merken dat medespraakheid in de politiek van de Javaanse groep, over algemeen beleid in Suriname steeds weer zijn kracht verliest. Deze groep wordt steeds gebroken en verder versplinterd in de politiek “Adoh pecah belah, rusak”. Sinds de introductie van algemeen kiesrecht 1949 in Suriname, zijn er verschillende politieke partijen ontstaan in Suriname. Die men toen als typisch etnisch bestempelde vanwege hun oprichters en eenzijdig etnisch aanhang. Waaronder de Javaanse politieke partijen, om ook deze groep te leiden. Er zijn partijen geweest van lang en kortdurig bestaan binnen deze groep. Met min of meer goede algemeen beleidsimplementaties voor Suriname over de verschillende periodes heen. Ook met min en meer succes deze groep te kunnen bundelen en leiden.

Reden van versplintering, er zijn vele redenen tot versplintering van deze groep. De ene groter dan de ander en soms ook onwetend en ontziend. De eerste reden is het eigen Javaanse cultuur en traditie zelf, waarover de Javaanse Surinamers zelf heel weinig weten. De echte leef, denk gewoontes en karakter eigenschappen met en tegenover elkaar. Van nature zijn de Javanen heel eerbiedig en nederig naar elkaar. Een bepaalde respecte houding  of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en vaak zichzelf niet op de voorgrond te willen plaatsen. Het aannemen van een houding waarbij geen aanspraak gemaakt wordt op macht of eer. Dit is vergeten door de nieuwe generatie Javanen in Suriname. Ook zijn er verschillen tussen de Javanen omdat niet allemaal uit de zelfde provincie komen vanuit Indonesië. Waarbij cultuur, traditie, leef en denk gewoontes van elkaar verschillen en er vaak een ontziende botsing ontstaat en stilzwijgend elkaar vaak als rivaal zien. Ook de bestuursvormen van de voorouders zijn verschillend met wat men kende in Suriname. De Javaanse voorouders hebben heel lang een imperialistische bestuursvorm van sociaal maatschappelijke maatstaaf gekend. Bijvoorbeeld een bepaald koninklijke of sultanische adel lijn. Een vechters of beschermende bloedlijn. Een genezende bloedlijn met vaak de gave boven natuurlijk. Of ook een bloedlijn met bepaalde wijsheid of inzicht met hieronder elk hun eigen maatschappelijke maatstaaf etc. Nu heden bestaat dit er nog met een meer integrale republieke staatsbestuurlijke vorm. Met behoud van cultuur en traditie.

“Gotong royong”, in plaats men samen met elkaar werken en elkaar opbouwen. Staat men soms juist tegen over elkaar. Dit kent men wel onder dezelfde provincie of groep/bloedlijn vanwaar men komt. Maar omdat de provincies verschillen ontstaan er vaak ontziende botsingen dat men soms helemaal niet door heeft.

De tweede reden is religie. Toen de emigranten naar Suriname kwamen om als contract arbeiders te werken, waren en kende men alleen het Islam geloof. Het overgrootste deel in Indonesië is in het jaar 1300 overgestapt naar het Islam geloof. Door de jaren heen in Suriname te wonen is er een introductie plaats gevonden met het christendom onder de Javanen. Waardoor er hier ook een ontziende splitsing is ontstaan van eenheid en saamhorigheid onder de Javanen, dat invloed heeft op de Javaanse politiek in Suriname.

De derde reden is de geografische vestiging in het land Suriname. Vele van deze groepen werden gescheiden gehouden en op verschillende plantages geplaats. Om te werken binnen de koloniale periode als contract arbeiders. Dit heeft ook gezorgd dat er stilzwijgend een verdeeldheid is ontstaan en ook verschillende leef en denk gewoontes in Suriname. Hierdoor hebben de Javanen in Suriname geen eenheid kunnen vormen en behouden die van grote rol is binnen de politiek.

De vierde reden is politiek leiderschapskwaliteiten van de afgelopen Javaanse leiders. De grootste reden waarom deze politieke partijen en hun leiders steeds de kracht verliezen hun achterban in lijn te houden. Waardoor de eenheid en saamhorigheid binnen huis afbrokkelt. Er zijn onder de vorige Javaanse politieke leiders heel wat persoonlijke fouten gemaakt. Waardoor hun achterban ook geen geloof meer heeft in hun leider. Vele fouten zoals een dictatoriale of autoritaire gedragshouding binnen hun eigen politieke huis en naar hun achterban toe. Wat interne strubbelingen brengt. Wat gezegd word vanuit de leiding is vaak wet en word vaak doorgevoerd, en soms zonder medespraak van partij structuren. Mindere maten eerbiedig en nederigheid toe naar onderste structuren. Met andere woorden er heerst geen echte democratie waarbij er naar een bepaald consensus gewerkt word met de verschillende structuren. Verkeerde beslissingen van leiders en roekeloosheid. Opportunisme, machtszuchtigheid en overloop of verraad. Vriendjes politiek, het bevoorrechten van nepotistische vrienden waarbij jaren lange inzet van de werkende groep binnen de partijen niet gezien worden of buitenspel worden gezet. Ook gebrek aan transparantie en openheid met elkaar. De onderlinge strijd tussen enkelingen binnen huis om persoonlijke gelang “Rebutan, gelut saben liyane kanggo apa-apa”. Hierdoor verliest men de essentie waarvoor men eigenlijk de politiek instapt. En dit is algemeen sociale maatschappelijke belangen te behartigen door goed beleid te voeren. Het verliezen van deze essentie maakt ook dat men minder daadkrachtig is bij beleidsuitvoering dat ten nadelen komt van de gehele samenleving en hun eigen achterban die hen de vertrouwen toe heeft gegeven positief beleid uit te voeren. Er is ook een grote strategische opzet gedaan vanuit de jaren lange oppositie groep om de Javaanse politieke partijen en anderen te doen afbreken door het overhalen van key exponenten leden. Dit omdat in meeste gevallen waar de Javaanse groep toe hangt of stemt die meestal het bepalende factor zal zijn bij het vormen van een regering. De verschillende tijdperken waarin deze partijen zijn ontstaan hebben ook een rol gespeeld, vernieuwde denkwijzen van hun achterband en technologische ontwikkelingen.

Bapak Hadji Iding Hanafia Soemita, de Javaanse politiek grondlegger in Suriname zij altijd “behoud de harmonie, eenheid en saamhorigheid onder de Javanen in Suriname waardoor je samen veel kunt gaan bereiken en betekenen met en voor elkaar” “Kerukunan satuan kebersamaan”. Hij is oprichter en eerste voorzitter geweest 1949 van de K.T.P.I. Hij is geboren in Bandoeng. De hoofdstad van West-Java en stamt uit het Koninkrijk van Sunda. De Soedanezen hebben een heel ander karakter eigenschap. Vaak een vooruitlopende, dominante rol in religie, cultuur, tradities en andere karakter eigenschappen, vergeleken met de rest van Indonesië. De naam Sunda is afgeleid van het Sanskriet prefix su – en dat “goedheid” of “het bezit van goede kwaliteit” betekent. Het voorbeeld is Suvarna (letterlijk: “goede kleur”) gebruikt om goud te beschrijven. Sunda is ook een andere naam voor de hindoe-god Vishnu . In het Sanskriet, de term Sundara (mannelijk) of Sundari (vrouwelijk) betekent “mooi” of “excellence”. De term Sunda betekent ook helder, licht, zuiverheid, reinheid en wit. Hij is op 7 jarige leeftijd geplaats in een “Pesantren”, islamitische klooster/internaat in “Tasikmalaya” en heeft daar verder zijn studie opgedaan en zijn kennis verdiept in het Islam religie. Ook heeft hij daar verpleeg en geneeskunde opgedaan. Hierdoor heeft hij een bepaald wijsheid die toen werd gewaardeerd en in vertrouwen werd genomen. Toen hij hier als emigrant kwam met de anderen uit de verschillende provincies. Door de rest te mogen en kunnen leiden. Ook zijn de Soedanezen heel eerbiedig en respectvol naar anderen. Een bepaald rust, vibrante uitstraling en daarnaast ook een vechter in hart dat niet vaak uitblinkt. Ze hebben over het algemeen heel goede leiderschapskwaliteiten en zijn niet bang voor confrontaties. En weten precies hoe om te gaan met verschillende gevallen. Hierdoor wist hij precies hoe de rust, eenheid en saamhorigheid te behouden onder de Javanen. Terwijl de opvolgende Javaanse leiders na hem deze eigenschappen niet beheerste en nimmer de zelfde hoogte hebben bereikt. Altijd een nederig houding tegenover wie dan ook, zonder enig autoriteit. En heeft in vergelijken met de nieuwe generatie politieke leiders die we kennen niets terug verwacht voor zich zelf. Hij heeft in die tijd het juist moeilijker gehad dan de leiders van nu. Maar wist door middel van zijn kennis en karakter zich zelf tot de ultieme Javaanse leider te maken en te zien. En vooral veel respect en waardering naar hem toe door zijn volgers wat hij allemaal heeft kunnen verwezenlijken.

“Nerusake, ora katon maneh” De Javaanse achterban in Suriname heeft het vertrouwen in de afgelopen generatie Javaanse politieke leiders helemaal verloren vanwege de zovele reden en het verslechterde imago die zij voor zich zelf hebben geschapen. Deze Javaanse achterban in Suriname is wel huiverig opzoek naar een nieuwe Javaanse politieke leider die hun zal en kan leiden. Dit zal niet makkelijk komen en zal veel vereisen. Een leider die openhartigheid kan tonen. De wijsheid heeft over Javaanse cultuur en traditie. Een neutraal, geïntegreerde denkvermogen heeft. Vertrouwen kan scheppen, elkaar verbinden en niets terug zal moeten verwachten in voordeel, door alleen goedheid vanuit het hart te scheppen “Sepi ing pamrih, nyambut gawe tanpa nggambarake mupanget”.

“Kesatuan ndadekake kekuwatan”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: