“Nieuw parlement moet oneerlijke wetten aanpakken”

Angelic del Castilho stoort zich aan kwestie overkopen dienstauto’s

De afgetreden regering is best verkeerd in het nieuws gekomen, doordat onder andere auto’s ‘verdwenen’ zijn, of beter gezegd verkocht voor wat wel op een appel en een ei lijkt. Met name ex-minister Parmessar kwam zwaar onder vuur te liggen voor het “overnemen” van een auto voor een bedrag dat schijnbaar ver beneden de werkelijke waarde zou liggen, terwijl hijzelf vindt dat er niets verkeerds aan zou zijn, omdat dit met de wet in de hand gebeurt. Angelic del Castilho denkt hier heel anders over en sprak met Dagblad Suriname daarover.

“Het is ernstig dat deze dingen gebeuren, maar ernstiger is dat ze gebeuren conform regelgeving. Er is een staatsbesluit, er zijn missives geslagen onder andere in 2010, ook op de valreep toen door de regering Venetiaan, ook in 2015 en 2020. Er wordt naar verwezen in de stukken die opgemaakt zijn, maar het is heel treurig dat de uittredende regering, die zelf toen geageerd heeft dat het bestuurlijk niet correct en niet ethisch was om zulke verregaande voorzieningen voor ex-gezagsdragers te implementeren, nu daar zelf gebruik van maakt met als excuus dat die regels er al waren. Dat maakt hun dubbel schuldig aan onethisch gedrag.”

Bovendien vindt Del Castilho dat je dat vooral vanwege de precaire situatie waarin ons land verkeert, zou moeten nalaten. “Je zou er zelf vanaf moeten zien en zeggen ‘dat doen we niet, want we kunnen het ons niet permitteren’!”

Het stoort haar ook erg dat in een aantal van de stukken niet eens het bouwjaar vermeld is. In het geval van Parmessar zijn er volgens haar nog meer vraagtekens, omdat het voertuig kennelijk uit een IDB-fonds gekocht is en voor andere doeleinden bestemd was. “Het is ontzettend treurig en onrechtvaardig. Zo zijn er wetten gemaakt, waardoor ex-gezagsdragers met hun volledig gezin, niet eens met onderscheid tussen minderjarig en meerderjarig, recht op voorzieningen hebben, zoals auto’s, brandstof en meer. Deze zaken moeten met de meeste spoed teruggedraaid worden, zodat we dit in de toekomst niet meer hebben. Als je al een auto overkoopt, laat het dan tegen een realistische waarde zijn en niet voor een kwart van de werkelijke waarde, terwijl we praten over een auto die in 2019 of zelfs 2020 is aangeschaft. Dat bestaat toch niet?”

Del Castilho begrijpt ook niet waarom er behoefte bestaat aan zoveel dienstauto’s, en vraagt zich af of ook de tuinman een dienstauto heeft. “Het moet nou eens duidelijk worden wie een dienstauto heeft en waarvoor, want ze zijn niet bedoeld als vervanging van je eigen privé-vervoer. De hele attitude moet veranderen. Ten eerste kunnen we het niet dragen en ten tweede is het onrechtvaardig, want de belastingbetaler die het al zo moeilijk heeft, draait hier tenslotte voor op. De mensen zijn in dienst, krijgen een goed salaris, dus een gouden handdruk bij vertrek zou volstrekt onnodig moeten zijn. Er is al geen geld voor goede wegen, voor ons onderwijs en de gezondheidszorg, en nu met Covid-19 lijdt de economie dubbel. Hoe kun je dan zo verkwistend met onze gelden omgaan?”

“De instituten moeten inderdaad een zekere status gegarandeerd hebben, maar dat mag nooit ten koste gaan van de samenleving”, zegt Angelic del Castilho. “Laten we hopen dat het nieuw parlement, dat beloofd heeft oneerlijke wetten te zullen aanpakken, dat inderdaad ook doet, want daar heeft ons volk voor gestemd en dit is hun kans om zich waar te maken!”

error: Kopiëren mag niet!