Hooghart zo goed als voorzitter af bij CLO, motie van wantrouwen ingediend

Er bij de CLO met meerderheid van stemmen een motie van wantrouwen ingediend om de samenwerking met de voorzitter, Ronald Hooghart, stop te zetten. Op vrijdag 24 juli was er een spoedvergadering van de CLO, en Dagblad Suriname sprak met Jan Aviankoi, hoofdbestuurslid van de CLO nadat ondervoorzitter Michael Miskin ons duidelijk maakte dat hij er geen enkele behoefte aan heeft op dit moment over de loonsverhogingen te praten.

“We zijn een democratische organisatie en we gaan dit ook op een democratische manier aanpakken, maar alvast hebben we een motie van wantrouwen ingediend tegen de voorzitter omdat we vinden dat zaken helemaal niet goed gaan. We hebben op verschillende momenten geprobeerd zaken te corrigeren, we zijn al meer dan 5 of 6 jaren bezig maar het wil maar niet lukken. Het afgelopen weekend hebben we een commissie van goede diensten benoemd, maar ook daar is niets van terechtgekomen. Wij willen veranderingen binnen de CLO ten aanzien van de behartiging van de belangen van de arbeiders.” 

Volgens de spreker is de verhoging van 50% helemaal niet aan de orde nu, dit betreft nu zaken die allang spelen. “We zijn al jaren bezig met deze voorzitter maar het wil maar niet lukken omdat de afgelopen 10 jaren de belangen van de werkende klasse verwaarloosd zijn geworden. Dat willen we nu corrigeren zodat we een andere richting op kunnen gaan.”

Hij zegt ook dat het in de afgelopen jaren meer politiek dan vakbondswerk geweest is, en dat de organisatie er niet geweest is voor de ambtenaren. Ook de representativiteit van de voorzitter is volgens hem in het gedrang, omdat de CLO een maatschappelijke organisatie is die alle bevolkingsgroepen, culturen en religieen in de werkende klasse onder zich heeft, maar de voorzitter treedt elke keer op verkeerde wijze naar buiten over ze. Ook dat moet meteen veranderen zodat de CLO representatief kan overkomen, en dat kan niet met de huidige voorzitter.

“We willen dus zo snel mogelijk volgens de democratische structuren en volgens de statuten verkiezingen organiseren, want met deze voorzitter kunnen we absoluut niet verder. De man wil alleen praten, en niemand anders mag wat zeggen. Volgens de statuten vertegenwoordigen de voorzitter, de penningmeester en de secretaris-generaal de CLO in en buiten rechte, dus niet alleen de voorzitter bepaalt en praat.”

Ook ziet hij er geen enkel probleem in dat juist net de verkiezingen van de nieuwe regering geweest zijn, en valt zeker ook te praten over de dubieuze verhoging van 50% die overeengekomen is, omdat het land dat moet kunnen dragen, wat nu niet het geval is. “We kennen onze verantwoordelijkheid, en dat is ook 1 van de issues geweest. Er moet gesproken worden met de regering en bekeken worden wat de mogelijkheden zijn, en daarop moet men een stuk beleid afstemmen, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar we moeten wel echt voor de belangen van de ambtenarij opkomen, en niet voor een politicus of een politieke organisatie, we zitten met z’n allen samen in een crisis, en moeten daar ook samen uit zien te komen. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: