Stichting Kinderboekenfestival investeert in permanent kindereducatiecentrum

In een nieuwsitem van Dagblad Suriname van maandag 20 juli jl. met als kop “Zal nog meer bos in Cultuurtuin verdwijnen?”, geplaatst bij een foto van een naambord van de stichting, wordt gesuggereerd dat de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname (KBF) meewerkt aan het ontbossen van dit natuurgebied.

Dit bericht is verontrustend voor de stichting. In 2016 is door de stichting een plan ontwikkeld om een permanent educatiecentrum voor kinderen op te richten, waar milieu- en natuureducatie, sociale en financiële educatie, alsook cultuureducatie gecombineerd zullen kunnen worden met lezen. Het voordeel van zo’n permanent educatiecentrum is dat de scholen niet meer gedurende slechts één week per jaar de gelegenheid krijgen om naar een kinderboekenfestival te gaan. Scholen kunnen nu bijna het hele jaar door een educatieve dag met leesplezier in het kindereducatiecentrum ‘boeken’.

De computertekening op het naambord van Stichting Kinderboekenfestival heeft wellicht de indruk doen ontstaan dat er een grootscheepse ontbossing zal plaatsvinden om daar educatieve activiteiten te ontplooien. Iedereen kan ervan verzekerd zijn dat dit niet het geval zal zijn, want in het projectplan is juist een ‘sprookjesbos’ geprojecteerd met wandelpaden, waterwegen en een zo natuurlijk mogelijk ‘Buku Oso’ met daar omheen enkele hutten voor diverse activiteiten.

In het kindereducatiecentrum zal de jeugd van Suriname juist over de onschatbare waarde van onze bossen kunnen leren. De locatie zal gedurende het gehele schooljaar toegankelijk zijn, waardoor er voldoende spreiding is voor het scholenbezoek en per dag maximaal 500 kinderen in de natuur kunnen profiteren van educatieve en vormingsactiviteiten, die het kinderboekenfestival altijd al heeft aangeboden naar aanleiding van verhalen. Alle kinderen in Suriname worden op deze manier in de gelegenheid gesteld kennis te maken met kinderboeken, kinderboekenschrijvers, illustratoren, storytellers, mondelinge overleveringen, creatieve verwerkingsvormen bij het lezen, met educatieve lees- en woordspelen, met informatieve, historische, culturele en folkloristische verhalen.

Vanaf 2017 zijn er op kleine schaal kinderboekendagen georganiseerd en educatieve activiteiten ontplooid, zoals ontwikkeling van een Energie Educatiespel en een educatieve filmserie ‘Trots op ons bos’. In de tussentijd zijn er voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een kindereducatiecentrum in de Cultuurtuin in samenwerking met diverse partners. De stichting hoopt nog dit jaar de eerste fase van het projectplan te realiseren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: