Evaluatie verkiezingen 2020

“De politieke partijen die hebben deelgenomen aan de onlangs gehouden verkiezingen zijn in voorbereiding op een gedegen evaluatie van het resultaat van deze krachtmeting. Het proces is opgestart en gaande. Er moet nog werk verzet worden om de uitkomst te weten.

Hoop en perspectief

Politicus Ivan Fernald deed op persoonlijke titel een terugblik op de verkiezingen: “…Er is hoop, perspectief, een vernieuwd land, dat gedompeld is in een grote mate van vernietiging, teweeggebracht door de net afgetreden regering. Het kapot maken van de economie, de instituten, heeft gezorgd voor de inflatie van het sociaalmaatschappelijk leven.”

Ontredderd

“Suriname is moreel, ethisch ontredderd uitgehold geraakt. De uitholling van de instituten heeft ervoor gezorgd dat de uitvoeringscapaciteit aanzienlijk verminderd is. Deze ondermijning heeft alleszins te maken met het feit dat bij de bemensing van de instituten niet altijd op basis van capaciteit, bekwaamheid en kwaliteit is gehandeld. Maar veelal uit politieke loyaliteit, waarbij mensen op posities werden gemanoeuvreerd. Deze werkwijze heeft een de boel beknot.”

De NDP-assembleeleden

“Veel instituten zijn de afgelopen 2 regeringsperioden gepolitiseerd geworden, met als gevolg dat het werk niet objectief wordt gedaan. De NDP’ers in het parlement hebben het vernietigend beleid van de regering Bouterse slaafs goedgekeurd. Deze groep is medeschuldig aan het verloren gaan van zoveel.”

Suriname fout bezig geweest

“De internationale ratings bevestigen dat Suriname niet goed bezig is. Wij zijn bijna een junkstaat, een rommel, geworden. Velen werden tot wanhoop gebracht.”

Er leeft weer hoop

“Door de opkomst van de nieuwe regeringscoalitie is de stemming omgeslagen. Er leeft weer hoop! Er is vertrouwen in de nieuwe frisse krachten, die leiding moeten geven aan het ambitieus regeerprogramma.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: