PERSBERICHT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

In de middag van maandag 20 juli 2020 heeft de Procureur Generaal aan de Nationale Assemblee aangeboden een hernieuwde vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de gewezen minister van Financiën dhr G. Hoefdraad.

Deze vordering is gebaseerd op de wettelijke mogelijkheid zoals neergelegd in de Wet in Staat van beschuldiging en vervolging politieke ambtsdragers en mede gelet op de tot nu toe verkregen resultaten in het onderhavig strafrechtelijk onderzoek.

Van de eerdere afwijzing door DNA van de op 23 april jl gedane vordering zijn tot op heden de redenen van die afwijzing niet ter kennis gebracht van de Procureur-generaal.

Via media berichten werd evenwel van het besluit tot die afwijzing kennis gekregen.

Toewijzing van de hernieuwde vordering zal het mogelijk maken om de strafzaak tot klaarheid te brengen middels een gerechtelijk vooronderzoek.

Paramaribo, 21 juli 2020

Het Parket van de Procureur-Generaal

error: Kopiëren mag niet!