VERLEDEN LOSLATEN, BLIK RICHTEN OP TOEKOMST

Bij de algemene verkiezingen op 25 mei 2020 is de VHP als de grote overwinnaar uit de bus gekomen; de partij van Chan Santokhi heeft op vele fronten een enorme groei doorgemaakt:

  1. De partij is geklommen van acht naar twintig DNA zetels en heeft de meeste rr en dr leden in de wacht gesleept.
  2. De heer Santokhi heeft aan de verbroederingspolitiek van wijlen J. Lachmon een nieuwe dimensie toegevoegd; onder zijn leiding heeft VHP een transformatie doorgemaakt, de partij is in vijf jaar tijd uitgegroeid van een partij met overwegend een Hindostaanse achterban tot een “bromtjie djarie” van Suriname.
  3. De VHP onder leiding van Chan Santokhi heeft de natievorming bevorderd, waardoor het thans mogelijk is dat zonder veel deining in de samenleving een Hindostaanse Surinamer president van Suriname kan worden.

Abop overgewaardeerd

Als partij met de meeste DNA zetels heeft de VHP een coalitie gevormd. Daarbij heeft de heer Chan Santokhi kritiek gekregen op de werkwijze om te komen tot een samenwerking tussen de coalitie partijen ( eerst samenwerkingsovereenkomst, vervolgens verdeling van ministeries en andere topfuncties en tenslotte een regeerprogramma). Maar kritiek is ook gekomen op de “ grote buit” die Abopleider Brunswijk heeft gekregen. Critici vinden dat Abop is overgewaardeerd en dat Chan Santokhi te veel concessies heeft gedaan richting Brunswijk. Dat mag/kan waar zijn, maar men moet niet uit het oog verliezen dat Abop in een “wippositie” verkeert. In feite zijn er drie sterke coalities mogelijk: VHP + NDP, VHP + Abop en  NDP + Abop + Bep . Een vierde mogelijkheid is een coalitie tussen VHP + NPS + PL+ BEP ( een krappe meerderheid tegenover een sterke oppositie). De verkiezingsuitslag is dus een riante uitgangspositie voor Brunswijk: als de VHP hem niet voldoende tegemoet zou komen, zou hij zijn weg zoeken naar de NDP. De negen zetels van de heer Brunswijk zijn in zeker opzicht meer waard dan de twintig van de VHP ( Brunswijk : “geef mij dit, anders ga ik naar de andere kant” ).  Critici moeten bij hun oordeel niet alleen kijken naar hoeveel Brunswijk heeft gekregen, maar naar wat er zou gebeuren als je hem dat niet had gegeven. Dan rijst de vraag of de heer Brunswijk in de nieuwe coalitie zich verder bedeesd gaat houden. Laten wij de nieuwe coalitie het voordeel van de twijfel geven. De vier coalitie partners hebben beloofd samen en in eenheid te zullen regeren. Bovendien zijn de ministeries geen eigendom van welke partij dan ook. De DNA en de president zullen terstond moeten ingrijpen bij elke scheve schaats van welke minister dan ook.

“Verleden loslaten”

Ook op de benoeming van de heer Brunswijk als Vice President ( VP ) is er kritiek uit delen van de samenleving : hij zou te veel op zijn kerfstok hebben om de functie van VP te mogen bekleden. De mening van de coalitieleider is om niet in het verleden van Brunswijk te blijven steken. Deze opvatting moeten wij niet zien als een losstaand feit, maar tegen de achtergrond dat de problemen in het land immens zijn. Suriname kampt momenteel met grote problemen zoals hoge valutakoersen, extreem hoge prijzen van levensmiddelen, torenhoge buitenlandse en binnenlandse schulden, schreiende armoede , inkrimpende economie ( oa door corona ).

De nieuwe regering gaat haar handen vol hebben met het oplossen van deze en andere vraagstukken. Zij kan zich nu niet permitteren om tijd en energie te stoppen in zaken die niet kunnen leiden tot adequaat oplossen van de noden van het volk. Terecht zegt de heer Santokhi dat wij ons niet moeten vastklampen aan het verleden, want dat helpt ons niet uit het diepe dal te komen. We moeten onze energie gebruiken om die problemen op te lossen en een leefbaar  te klimaat scheppen voor een ieder.  We mogen wel kijken naar het verleden, maar we moeten van het verleden niet onze toekomst maken, waardoor wij de hedendaagse problemen niet voortvarend kunnen oplossen.

Kandidaatministers

Er zijn een aantal namen van toekomstige VHP ministers bekend.  Vanuit diverse hoeken is er op enkele kandidaat ministers kritiek geleverd.  De PG is gevraagd om een antecedentenonderzoek te doen van de kandidaat ministers. Critici moeten niet vooruit lopen, maar de bevindingen van de PG afwachten. Als de PG geen bezwaren heeft, dan is elke kandidaat minister gevrijwaard.  Voordrachten en acceptatie van kandidaat ministers dienen te geschieden overeenkomstig democratische regels. Indien de meerderheid kiest voor een kandidaat, dan dient de rest zulks te accepteren. Zo gaat het in een democratie . Echter moet men grote, steekhoudende bezwaren tegen een kandidaat minister niet wegstoppen. Evenzo  moet men nepotisme voorkomen/uitbannen. De VHP heeft een grote innovatie ondergaan; daarin mag er geen plaats zijn voor vriendjespolitiek en nepotisme.    

Hij kan de klus klaren

Chan Santokhi heeft een bijzonder goede staat van dienst. Hij straalt vertrouwen uit, is dynamisch, is een vechter, is integer en zelfverzekerd. Bovendien heeft hij naast een brede nationale en internationale orientatie en een uitdagende performance met een opvallend analytisch vermogen, ook de karakteristiek van een sterke leider.  Hij heeft in de afgelopen periode en wel in de verkiezingstijd zijn opmerkelijke inzet getoond en anderen geïnspireerd om zich volledig in te zetten. De partij heeft onder zijn leiding een groei doorgemaakt van bijkans 200 procent. 

Veel buitenlandse ogen zullen nu zijn gericht op de nieuwe president van Suriname.  Gelet op zijn onbesproken gedrag , sterke persoonlijkheid en slagvaardig beleid zullen aantal westerse landen  hun deuren opendoen voor Suriname en vertrouwen hebben in de nieuwe regering. We verwachten een heel slagvaardige regering. Van de coalitie wordt eerlijkheid en transparantie verwacht. De DNA moet geen handlanger zijn van wie dan ook, zij moet zich kritisch en onpartijdig opstellen. De nieuwe regering moet alles achterwege laten om het vertrouwen van het volk in haar te beschamen.

Voorts wordt van de coalitie verwacht dat er wetgeving komt:

  1.  ter bescherming van hoge politieke functies ter voorkoming van discussies welke manifest zijn bij de kandidaatstelling van de heer Brunswijk e.a.
  2. om dubbele functies van DNA leden aan banden te leggen. Het is immoreel dat de meeste DNA leden twee functies bekleden bij de overheid. Het etiket “Suriname is een verzorgingsstaat voor politici “ zal moeten veranderen in “politici zijn er om land en volk te dienen”. De nieuwe coalitie moet het ambt van minister en parlementslid verheffen naar een niveau waar men weer respect voor heeft.

Elke Surinamer zal zich volledig moeten inzetten. Alle politieke partijen, maatschappelijke organisaties, vakbonden etc. zullen zich constructief moeten opstellen om Suriname uit de crises te helpen halen. Er is geen tijd en ruimte voor onderlinge ruzies. De regering moet een beleid voeren waarin vriend en vijand, voor- en tegenstanders zich kunnen terugvinden. We moeten met vereende krachten werken aan de wederopbouw van ons land.

To Santokhi: “you cant’t change how people threat you or what they say about you. All you can do is change how you react to it.

Jack Mohanlal/ Soerdj Badrising

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: