Oorzaken voor grote achteruitgang van de NDP

De achteruitgang van de NDP in het aantal behaalde zetels in de laatstgehouden verkiezingen, is te wijten aan diverse oorzaken. Er zijn echter ook individuen die hiervoor aansprakelijk zijn. Een zo een veroorzaker de ex-minister van LVV. Hij heeft op alle plekken waar hij te werk is gesteld de partij heeft veel schade berokkend, onder andere door zijn arrogante houding naar zijn personeel toe, het tegenwerken van NDP-ers op de werkvloer en het voortrekken van anderen die totaal niet geschikt zijn, dus een vorm van favoritisme.

Ook in de gebieden waar hij politiek verantwoordelijk was, Welgelegen, Weg naar Zee, Livorno en Tammenga heeft hij de mensen slecht behandeld en voor de gek gehouden.

Zo heeft hij een leger-officier bij zijn aantreden op het Ministerie van LVV meegenomen. Die moest voor hem het vuile werk doen en moest ook ervoor zorgdragen dat het beleid van de minister breed uitgemeten in de pers moest verschijnen. Deze functionaris werd de opdracht gegeven om zaken op de ressorten op orde te stellen. Deze niet verder denkende officier is toen op bepaalde momenten echt te keer gegaan zelfs tegen vele NDP-ers in de ressorten in het district Wanica. Op Houttuin is dit gestopt daar hij onterecht optrad tegen NDPers die daar werkzaam waren. Zij hebben dan  de partijleiding op de hoogte gesteld en de leiding heeft toen opgetreden.

Te Nickerie is er ook flink huis gehouden met gelden en materiaal, de pompen te Wageningen zouden reeds lang in werking moeten zijn, echter is er geen spoor van de nieuwe pompen en hebben de rijstboeren te kampen met waterproblemen. Ook zijn sommige voertuigen niet te vinden.

Gedurende de COVID-19 pandemie werden uitgevraadigde regels niet in acht genomen met alle gevolgen van dien. Er werd totaal geen rekening gehouden met het niet rijden van bussen, van het personeel werd gewoon verwacht dat ze om 7 uur aan het werk waren. De secretaris van de bond kwam ook niet op voor het personeel, nog mooier hij werd kort voor vertrek van de Minister gemaakt tot beleidsadviseur. Dit heeft ook geleid tot grote teleurstelling van het personeel.

Deze, nu ex-minister, boezemde het personeel van LVV enorme vrees in, door zijn manier van optreden, zo ook in de gebieden waar hij politiek verantwoordelijk voor was. Hij heeft uit die gebieden personen in dienst genomen en hij eiste heel veel van ze. Echter heeft hij hun contract niet verlengd en hij was niet te bereiken voor een gesprek.

Dit is slechts een heel klein deel van handelingen die erg veel ontevredenheid teweeg heeft gebracht binnen de gelederen van de paarse partij en waardoor velen van hen de partij de rug hebben toegekeerd. Natuurlijk heeft dit alles geresulteerd in verlies van heel veel stemmen voor de NDP. Zie het aantal stemmen dat hij heeft gehad vergeleken met het aantal personeelsleden van LVV. Het is raadzaam dat hij zich terugtrekt uit de politieke arena zodat de schade die reeds is aangericht te stoppen. Geef de jongeren ook een kans. Rabin heeft onder zijn aanhangers zeer teleurstellend gehandeld.

Rinesh Thakoer

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: