Examens en toetsen lopen niet helemaal op wieltjes

Leerlingen van leerjaar 8 van de basisschool, leerlingen en studenten van de examenklassen van het voj en vos-onderwijs hebben na drie maanden te hebben stilgelegen vanwege de lockdown, in verband met het Coronavirus, op 13 juli het onderwijs hervat voor de examen- en toetsklassen. Deze onderwijsronde loopt tot 24 juli. Uit verzamelde informatie kan gemeld worden dat afgezien van de vele obstakels, de hervatting, zij het niet helemaal, goed loopt.

Tienduizenden leerlingen en studenten

“Hierbij zijn landelijk tientallen duizenden leerlingen, studenten, onderwijs-, administratief, technisch en ander personeel erbij betrokken. De opkomst van de schoolbevolking, die landelijk geschat wordt op tussen de tachtig en negentig procent, wordt toegejuicht, maar niet als bevredigend beschouwd.”

Huislijke en financiële omstandigheden

“Menig student was vanwege huislijke, financiële en andere omstandigheden verhinderd om deel te nemen. Zij die wel participeerden, hebben offers moeten brengen om het schooljaar af te ronden, zoals aangegeven door het ministerie van Onderwijs, Volksontwikkeling en Wetenschap. Het online-onderwijs, dat deel uitmaakt van de onderwijshervatting, heeft te kampen met veel meer problemen dan het klassikaal onderwijs.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: