Pakittow: “Suriname eerst, dan de rest, OOK voor deze regering!”

De activist Stephano “Pakittow” Biervliet werd tijdens de inauguratie van de president genoemd voor zijn protesten tegen het wanbeleid van de vorige regering, en ook hij brengt de beste wensen over aan de nieuwe regering. Toch vraagt hij wel dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde corruptie ook echt verantwoordelijk worden gesteld. “Ik wens de nieuwe coalitie heel veel succes, dat ze goed werk verrichten en niet teveel over het verleden praten, maar juist naar oplossingen toe werken. Maar ze moeten ook alle personen die corruptie hebben gepleegd opsluiten zonder aarzelen, dat moet meteen aangepakt worden en men moet ervoor zorgen dat deze praktijken nooit meer toegelaten worden.”

Pakittow ziet ook graag dat de criminaliteit in het algemeen met voortvarendheid wordt aangepakt door de nieuwe regering. “Maar we zijn nu in een crisis, en ik hoop dat er werkgelegenheid gecreëerd wordt, dat men investeringen doet in productie en export zodat ons land weer de nodige deviezen kan gaan verdienen. Maar laten ze wel alle mensen met een vonnis of feit op hun naam opsluiten, want we leven in een democratie met gelijke rechten voor allen. Laten we hopen dat de VHP, de NPS, de PL en de Abop goed samen kunnen werken en dat er geen onenigheid komt, want dat kunnen we nu echt niet gebruiken.”

Ook hij feliciteert van harte de nieuwe regering, maar geeft aan net zo kritisch en militant te zullen zijn als men het niet goed doet, net zoals hij dat was tijdens de NDP-regering. “Als het moet, ga ik echt weer de straat op…als men zijn werk niet goed doet, als men corruptie pleegt of toestaat, dan is Pakittow weer op straat! Want: Suriname eerst, dan de rest!”

error: Kopiëren mag niet!