Persbericht “Balans in 2020”

“Balans in 2020” sluit succesvol af met 35 procent vrouwen in Kabinet Santokhi- Brunswijk

Representatie van vrouwen boven internationale standaarden

Paramaribo, 16 juli 2020

Met een 6-tal sterke vrouwelijke ministers (35,3%) van een totaal van 17 ministeries in het nieuwe Kabinet Santokhi-Brunswijk, sluit de nationale bewustwordingscampagne “Balans in 2020” in dit stadium succesvol haar activiteiten af. De Interparlementaire Unie (IPU) heeft recent aangegeven te streven naar een minimum van 30% vrouwen binnen Parlementen. Dit met een beoogd percentage van 50 procent in 2030. Het streven was ook op uitvoerend niveau (waaronder de Raad van Ministers) en andere politieke- en semi-politieke structuren dit percentage te halen. Wat de balans ten opzichte van deelname van jongeren en “nieuw bloed” in De Nationale Assemblee betreft, zijn circa 33% van de leden onder de 45 jaar. De Ministerraad van de op 16 juli aangetreden Regering heeft vrouwen dwars door alle politieke partijen en tevens alleen nieuwe gezichten, een extra effort van het Santokhi-Brunswijk regime.”Dat is voorheen zeker anders geweest. De DNA zat ook op 30 procent vrouwen dwars door alle partijen op 26 mei, maar wij verloren 3 sterke vrouwen uit De Nationale Assemblee (Simons, Pokie en Mathoera), waarvan wij 2 terugzien in de Ministerraad. Dat kost je dan wat in percentages in DNA. Gelukkig komt er weer 1 vrouw binnen door opschuiving na Diana Pokie”, zegt Karin Refos, initiatiefnemer en projectcoordinator van de campagne “Balans in 2020”. Deze campagne liep vanaf januari 2020 en spoorde op vele wijzen vooral jongeren aan om bij de laatst gehouden verkiezing kritisch te kijken naar wie ons land bestuurt. “De cijfers spreken voor zich. Vooral wat het laatste betreft, is het succes natuurlijk enorm” aldus Refos.” Balans in 2020” is gefinancierd door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en de UNDP.

error: Kopiëren mag niet!