Raadsadviseurs benoemd tot landsdienaren met ministerssalaris

Al enige tijd worden de raarste benoemingen doorgedrukt. Maar een stel bejaarden op de valreep met een ministerssalaris naar huis sturen, spant wel de kroon. Dagblad Suriname wist de hand te leggen op resoluties gedateerd 24 juni 2020, waarbij de arbeidsovereenkomst van de raadsadviseurs Eddy Jozefzoon, Jules Wijdenbosch (79 jaar) en Errol Alibux (71 jaar) per 1 juli 2020 wordt stopgezet. Per zelfde datum worden deze ex-raadsadviseurs benoemd tot landsdienaar ter beschikking van de Staat Suriname tegen een salaris gelijkgesteld aan de schadeloosstelling van een minister met aan deze functie verbonden emolumenten. Deze resoluties zijn reeds verzonden naar de Sectiechef Salarisadministratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken ter uitvoering.

Zich ervan bewust zijnde dat de nieuwe president niet zit te wachten op raadsadviezen van deze bejaardenclub, heeft de huidige regering deze raadsadviseurs, die allen reeds een pensioen genieten, als gewezen president en gewezen minister, thans nogmaals bevoordeeld met een ministerssalaris met alle emolumenten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: