Vessel Monitoring System officieel geïmplementeerd

Het Vessel Monitoring System, VMS, is een apparaat waarmee de locatie en de data van de vaartuigen nauwkeurig kan worden gevolgd, die van belang is voor zowel het ministerie van LVV alsook internationale organisaties. Op woensdag 8 juli vond op de Nene-steiger aan de Anton Dragtenweg de officiële implementatie plaats van het VMS-systeem op een kustvissersvaartuig. Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van de Marine, de Kustwacht, de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het Visserscollectief, de nationale vissersorganisatie Sunfo en de Suriname Seafood Association SSA.

Praveen Amritpersad, directeur van het directoraat Visserij, gaf een uiteenzetting van het VMS. Zij is zeer ingenomen dat het VMS-systeem nu breed wordt gedragen. Het systeem is van eminent belang voor de duurzame ontwikkeling van de sector en is ook door internationale organisaties, waar Suriname lid van is, verplicht gesteld. Dit VMS-systeem is ook voorzien van een “panic button’ die bij noodsituaties kan worden ingedrukt. De signalen worden ontvangen door de autoriteiten en de exacte locatie kan zo worden vastgesteld en er kan gerichte actie worden ondernomen. Het directoraat Visserij is doende om samen met de desbetreffende autoriteiten de protocollen hiervoor samen te stellen. Het systeem kan eveneens worden uitgebreid met bijvoorbeeld een two-way communication, waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. Zowel autoriteiten, het directoraat Visserij alsook de vergunninghouder hebben toegang tot de verzamelde data, die voor 5 jaren wordt opgeslagen.

De leverancier van het VMS-systeem is de firma Comprehensive Security Solutions Suriname, CSSS. Er is voor deze firma gekozen na een transparant proces, waarbij meerdere leveranciers in de gelegenheid werden gesteld mee te dingen. Nadat Paramaribo is afgerond, gaat men naar Commewijne, Coronie en Nickerie om ook de vaartuigen van de vergunninghouders aldaar, die hebben betaald, te voorzien van een VMS-apparaat. Ook hierop heeft de Covid-19 pandemie zijn invloed gehad. De systemen konden niet worden gefabriceerd op normaal tempo gezien de lockdown in het land van fabricage. De heer Seymor sprak zijn dank uit aan de minister van LVV voor zijn inzet en de actoren die in de testperiode hun medewerking hebben verleend.

De Visserijsector levert een enorme bijdrage aan werkgelegenheid en levert een grote bijdrage aan de staatskas. Er werken ongeveer 7.000 mensen in deze sector, die per jaar 50-70 miljoen US-dollar bijdraagt aan de staatskas.

Er zijn genoeg grotere uitdagingen, waaronder de reductie van het aantal vergunningen voor bepaalde visserijtypen, teneinde overbevissing tegen te gaan en duurzame visserij daadwerkelijk te kunnen garanderen. Tegen de achtergrond van het belang van de sector Visserij en de mogelijkheden voor verdere groei alsook de werkzaamheden die aangepakt dienen te worden, kon het niet anders dat we deze afdeling moesten verheffen tot een directoraat met een directeur en 2 onderdirecteuren, gaf de minister aan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: