Dr-leden Saramacca beëdigd

“U bent in uw district een middenvelder op politiek-bestuurlijk vlak. U neemt info over allerhande zaken bij de leden van de ressortraden, en u speelt ze door aan de districtscommissaris”, aldus minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling bij de beëdiging van 9 districtsraadsleden (dr-leden) in Saramacca. Hij benadrukte daarmee hoe belangrijk de rol van de dr-leden is. Na de beëdigingen heeft Dikan de voorzittershamer overhandigd aan fungerend voorzitter Harnandan Guptar, het oudste lid in jaren.

De dr-leden hebben de plicht om in goed contact te staan met de burger en zich vooral te laten kennen. De afgelopen decennia is landelijk erover geklaagd dat ‘niemand de dr-leden kent’. Net als in andere districten heeft minister Dikan de districtsraad van Saramacca aangespoord om hun vergaderingen, plannen en overige activiteiten openbaar te maken. Hij heeft ze ook op het hart gedrukt om de Wet Regionale Organen te bestuderen en ook kennis te nemen van de artikelen in de Grondwet, die betrekking hebben op hun functioneren. Saramacca heeft volgens de minister veel potentie, de dr heeft een verantwoordelijkheid om samen met de overige actoren die te benutten en het district tot volle wasdom te laten komen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: