Haarden van vernietiging slopen

Een rommeltje maken, frustreren, de zaak in de wielen rijden, een ruzie veroorzaken, meki a sani bos: dat is waarmee enkele handlangers van deze huidige regering bezig zijn. Dat zijn ze bezig te forceren, bonje uitlokken en dan in je vuistje lachen.  Maar het zal de mislukte pr van deze regering het niet lukken, ook niet terwijl ze bezig zijn haat te zaaien en hun gal te spuwen ‘achter het ijzer’ vanuit de staatsradio. Ze hebben nog enkele dagen om obstructie te plegen en het land onbestuurbaar te helpen maken. Ten eerste , wanneer we bezig zijn vooruit te kijken en problemen te voorkomen, is er geen tijd om na te gaan waarom bepaalde partijen zijn mislukt en wat de oorzaak is van hun roemloos ten onder gaan bij de laatste verkiezingen. Maar laten we vandaag daarover iets zeggen. Een deel van het verlies heeft zeker te maken met de haat en het opzetten van bevolkingsgroepen tegenover elkaar dat ongestraft heeft plaatsgevonden vanuit de staatsmedia onder leiding van publieke functionarissen die nu in de coalitie ruzie willen veroorzaken. Misschien is hun poging om het door hun in elkaar veroorzaakt verlies van hun partij alsnog goed te maken. Maar het zal niet lukken. Door de haat en verdeeldheid jegens groepen in de bevolking is er een bepaalde beweging van de kiezers geweest en dat heeft zich vertaald in de uitslag en de exponentiele groei van de VHP. De groei van de VHP is het resultaat van antipropaganda vanuit de staatsradio die contraproductief is geweest voor de regeringspartij. De haat en de agressieve aanvallen hebben een deel van de kiezers vanuit de regeringspartij weggejaagd naar andere partijen waaronder de VHP. Op de staatsradio is door antipropaganda onbedoeld meer reclame gemaakt voor de VHP dan voor de NDP. De kritiek die vanuit de civil society er is geweest richting het wanbeleid van deze regering hebben de niet-journalistiek onderlegde handlangers van deze regering verkeerd vertaald. Vanuit de civil society moet men in de gelegenheid zijn, te allen tijde, om de waarheid te kunnen zeggen, ongeacht wie aan de macht is en wie in de toekomst aan de macht zal komen. De civil society en zeker deze krant loopt vooraan wat betreft de onafhankelijke pers. Vandaar dat hier, wanneer ontwikkelingen verontrustend zijn, dat moet en kan worden gezegd. De onafhankelijke pers verwoordt hier de stem van het volk. De bedoeling is niet om wie dan ook voor te trekken en die te benadelen. En daarom is er nu ook gelegenheid om kritisch te zijn naar ontwikkelingen in de uitvoering van de nieuw coalitie die al gevormd is. Die kritiek zal er zijn op alle partijen van de aankomende coalitie. Dat is het mooie van de democratie, maar dat is wat onze burgers met een enge blik bij de staatsradio niet hebben begrepen. Niet vreemd, omdat men enige academische vorming met betrekking tot journalistiek en public relations van de overheid ontbeert. Men kan als leiding van de overheids-pr zo niet op een campus uitgenodigd worden voor een gastcollege, men heeft als leidinggevende dat niveau en die kennis niet. Vandaar dat heel terecht ook is gesteld dat het op communistische (gecentraliseerde) leest geschoeide en geëscaleerde NII, dat niet heeft bijgedragen aan de vorming van de burgers in Suriname, moet worden ontmanteld en weer op democratische basis moet worden ingericht. De onderlegde mannen die dat kunnen doen, zijn al zichtbaar en in beeld. Het NII en de staatszenders moeten op het niveau van het Nederlandse NPO worden gereorganiseerd, beginnende bij het management. De communistische opzet van het NII heeft gemaakt dat in de afgelopen 10 jaren de jongeren, vrouwen, werkgevers, werknemers, sociaal zwakkeren, landbouwers, tuinbouwers, veetelers, studenten etc.. geen informatie van de overheid hebben gehad over hun rechten en plichten en over hun mogelijkheden. Alles was gericht op partijpolitieke paarse propaganda en dat heeft de burger zwaar benadeeld.

De pogingen om de nieuwe coalitievorming spaak te laten lopen, zijn gedoemd te mislukken. Het is een schaamteloze poging. Het zou ethisch onbehoorlijk zijn om nu weer die corrupte film van 1996 uit te lokken, om de uitkomst van de verkiezing door omkoping te stelen. Het is doorzichtig, ‘ma a na’ai woko’. De regering heeft ondanks herhaalde oproepen vanuit onze kant om haatzaaierij en aanvallen op bevolkingsgroepen te stoppen via het middagprogramma van de regerings-pr-man, niet ingegrepen. We hebben hier gezegd dat het bijproduct van die haatzaaierij is dat kiezers worden weggejaagd uit de regeringspartij. De regeringstop en de NDP-top hebben op de staatsradio niet ingegrepen. Ze zitten nu met de resultaten van het communistische beleid op de staatsradio.

Bij deze een oproep aan de aankomende regering en haar leiders. Men moet ophouden om onderdeel te zijn van programma’s die verdedigd hebben het beleid dat ervoor heeft gezorgd dat Suriname op dit moment een failliete staat is geworden. Keer op keer is de kredietwaardigheid van ons land naar beneden bijgesteld. De economie van het land en de economische basis zijn door de NDP compleet vernietigd. Het is zo erg dat Surinamers in Nederland op NPO bedelprogramma’s moeten houden om geld in te zamelen voor de failliete boedel hier. Suriname is geplaatst door deze NDP-regering in de rangen van de allerarmste landen ter wereld, die niet eens de rente van hun schulden kunnen aflossen. Het beleid van graaien en zweef-teki en de neks-no-fout mentaliteit is door de pr van de regering op de staatradio verdedigd, met intimidatie naar degenen die ertegen opkwamen. De aankomende coalitie moet het slopen van het vernietigende pr-beleid inleiden door het middagprogramma en zijn maker op zijn plaats te zetten. Het is over en uit en dat moet een week voor het aantreden van de nieuwe regering op alle haarden van vernietiging duidelijk zijn. Het middagpraatje is één van de enkele haarden van vernietiging geweest. De coalitie heeft een belofte gemaakt om alle haarden van vernietiging van Suriname te slopen. Laat men zich aan die belofte houden.         

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: