VOS Directeurenberaad wil deskundige als minister van Onderwijs

In een open brief aan de NPS-voorzitter Gregory Rusland vraagt het VOS Directeurenberaad naar een sterke, maar vooral deskundige man of vrouw om het ministerie van Onderwijs te leiden. Het directeurenberaad voor het onderwijs op seniorenniveau stelt in haar schrijven dat de opvatting dat de leidinggevende het verschil uitmaakt, leidt tot steeds meer eisen aan leidinggevenden, m.n. een minister van Onderwijs. In het sectorplan voor onderwijs is aangegeven dat het onderwijs gezien wordt als dé krachtbron van onze samenleving en de onderwijswetenschappen als de hulpmotor van het onderwijs. Het belang van goed onderwijs zal verder onder invloed van de toenemende internationale studiemogelijkheden en de mogelijkheden voor individuen om te kunnen presteren in de samenleving alleen maar groter worden. Om dit alles te sturen en te monitoren, is goed vakmanschap van eminent belang. Vakmanschap dat tot uiting komt in het aanstellen van een competente leider met een brede visie op onderwijs.

“Directeurenberaad maakt zich ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen inzake de te benoemen minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur”, staat in het schrijven. Aangezien het bekend is dat de minister door de NPS zal worden voorgedragen, vraagt het Directeurenberaad aan de NPS-voorzitter om vooral deskundigheid als doorslaggevende factor te hanteren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: