Salaris ambtenaren Buza gelijkgetrokken met diplomaten

Bij presidentiele resolutie van 15 juni 2020 is het besluit genomen dat, met in achtneming van de Wet Buitenlandse Dienst en de nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren van januari 2017, de benoemingen en rangen bedoeld voor diplomaten ook zal worden gehandhaafd voor ambtenaren werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze rangen werden voorheen slechts op de buitenposten, te weten de ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in bevriende naties, toegepast. Deze rangen zullen nu ook van toepassing zijn op ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor degenen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor.

Als gevolg van de handhaving van de diplomatieke rangen op ambtenaren, die hier te lande kantoor houden, moet er een synchronisatie plaatsvinden van functies aan de diplomatieke rangen met de daaraan gekoppelde functiewaardering. Bij deze synchronisatie van functies zullen de ambtenaren ingedeeld bij de Administratieve en Technische Diensten ook worden meegenomen, “aangezien elke schakel in het uitvoeringsproces een ondersteunende rol te vervullen heeft en derhalve niet uitgezonderd kan worden”, stelt de resolutie.

De ambtenaren zullen bij de inwerkingtreding van deze resolutie, met terugwerkende kracht tot 1 april 2020, conform de aan hun functie gesynchroniseerde diplomatieke rang, worden bezoldigd. De directeuren, onderdirecteuren, ambassadeurs in algemene dienst en adviseurs verbonden aan het bureau van de minister krijgen een toelage van 24% op hun salaris. Secretaressen van de directeuren en onderdirecteur komen in aanmerking voor een toelage van 20%.  Ambtenaren van de afdelingen Geopolitieke Zaken, Protocol Officers, Begroting en Financiële Zaken en Consulaire Zaken krijgen allen ook een extra 20%. Chauffeurs kunnen rekenen op een extraatje van 15%.

Hiermede is dus buiten alle regels om ervoor gekozen een groepje ambtenaren een extra verhoging te geven en dat ook op de valreep en met terugwerkende kracht.

De Wet Buitenlandse Dienst werd op 20 november 2018 in De Nationale Assemblée (DNA) goedgekeurd met algemene 34 stemmen. De voorzitter van De Nationale Assemblée, drs. Jennifer Simons, feliciteerde de gemeenschap toen met een volwassen wordende Buitenlandse Dienst. De commissie van rapporteurs die aan deze ontwerpwet had gewerkt bestaat uit de leden André Misiekaba (voorzitter), Chandrikapersad Santokhi, Grace Watamaleo, Gregory Rusland, Silvana Afonsoewa, William Waidoe en Aida Nading.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: