Rusland: ‘Niemand praat over adviezen voor Danielle Beeldsnijder’

“Er zijn mensen die favorites binnen de partij hebben en ze laten de namen lekken om het te beïnvloeden in een bepaalde richting”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland aan Dagblad Suriname. Blijkens bijgaande stukken, waar de krant de hand op wist te leggen, werd door de Adviesraad van de NPS Shanti Venetiaan met grote meerderheid van stemmen voorgedragen als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), en Silvano Tjong-Ahing voor Ruimtelijke Ordening en Milieu. Echter, in de wandelgangen doen geluiden de ronde dat de partij Danielle Beeldsnijder wilt hebben op Minowc. Volgens Rusland doet het hoofdbestuur de voordrachten, waarna uiteindelijk het congres bepaalt wie de twee ministers zullen worden. Op dit moment zit de partij met meer dan 10 voordrachten uit haast alle afdelingen. “Ik heb drie dagen terug aan het hoofdbestuur en de adviesraad gevraagd om een reactie, omdat de zaak dringt. Maar de adviesraad is slechts één van de organen die gevraagd is, want er zijn nog 15 adviezen binnenkomen. Zo is er ook gevraagd aan het congresbestuur, jongerenraad en de rest van de 11 afdelingen binnen de partij. In het congres zijn alle afdelingen in vertegenwoordigd. Het is gewoon verschrikkelijk en zielig dat men gewoon met roddelnieuws meegaat”, aldus de NPS-voorzitter.

Zaken in orde maken voor congresgangers

Dinsdagmiddag was de partij nog bezig de laatste zaken in orde te maken met de congresgangers. Vanwege de verscherpte Covid-19 maatregelen kunnen er geen fysieke vergaderingen worden gehouden, waardoor de leden schriftelijk hun reacties aan het hoofdbestuur moeten doen toekomen. “Sommige mensen in de structuren zien al welke richting het opgaat en dan bellen ze snel naar de media, zodat de public opinion tegen ons gaat werken.” Hij stoort zich eraan dat bepaalde personen in de partij specifiek het document met het advies voor Shanti Venetiaan hebben gepakt en de wereld ingegooid, terwijl niemand praat over de adviezen waarop Danielle Beeldsnijder wordt voorgedragen. “Want die zijn niet interessant”, aldus de NPS’er. Uiterlijk woensdagochtend moeten de definitieve namen van de NPS-ministerskandidaten al bekend zijn.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: