Primeur VHP: “Voor het eerst 6 gekozen moslimparlementariërs”

Oranje partij religieus meest divers in nieuw parlement

De Vooruitstrevend Hervormingspartij (VHP) heeft voor het eerst in haar meer dan 70-jarig bestaan, 6 moslimparlementariërs in ‘s lands hoogste college. De VHP is oorspronkelijk een fusie geweest van drie partijen, eind jaren ’50, te weten de Moeslim Partij, de Surinaamse Hindoe Partij en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij (HJPP).

Moslims binnen de VHP

Desondanks wordt de partij, vooral onder bepaalde moslimconservatieven betiteld als een hindoepartij. Verhalen over vermeende misstanden en slechte behandeling van moslims in de VHP, vooral in de vorige eeuw, worden nog altijd rondverteld. In hoeverre die verhalen juist zijn is niet onafhankelijk verifieerbaar. Voormalig partijvoorzitter Jaggernath Lachmon heeft zijn bijdrage geleverd bij het tot stand komen van Ied ul Fitr, het islamitische feest aan het eind van de vastenmaand, als nationale vrije dag in de jaren ‘70. De voormalige voorzitter heeft ook een goede band gehad met ondervoorzitter van de VHP, Asgar Karamat Ali, die ook voorzitter was van de SIV. Ook zijn er diverse moslimleden gekozen tijdens zijn voorzitterschap. Ram Sardjoe volgde hem op in 2001 en vervolgde de band van de VHP met islamitische organisaties. Zo bracht Sardjoe vele bezoeken aan moskeeën, vooral bij hoogtijdagen. Opmerkelijk genoeg is Sardjoe, van huis uit hindoe, ook verzen van de Heilige Koran machtig. In zijn autobiografie heeft Sardjoe ook aandacht gegeven aan de band die hij met moslimgeestelijken heeft ontwikkeld in zijn carrière.

6 moslimparlementariërs

Chan Santokhi heeft na zijn aantreden als voorzitter in 2011 de band met moslimorganisaties verder geïntensiveerd. De VHP-topman is te gast geweest bij activiteiten van moslimorganisaties in stad en district. Vooral zijn bezoeken aan verschillende moskeeën tijdens de vastenmaand zijn erg populair geworden. Vaak is Santokhi dan gekleed in traditionele moslimkledij en neemt hij deel aan gebeden in de moskee. Ook worden er door de VHP iftaars, het gezamenlijk ‘ontvasten’ en Ied-Milans georganiseerd. Bij de verkiezingen van 2015 kwamen Riad Nurmohamed, en Krishna Mathoera gehuwd Hussainali, beide moslim, binnen als volksvertegenwoordigers. Nadat Santokhi besloot dat de partij opengegooid moest worden voor alle Surinamers, kreeg de VHP ook meer aanhang onder de moslimgemeenschap. Zo trad Sidik Moertabat, een bekende moslimvoorganger in de javaanse gemeenschap, toe tot het hoofdbestuur van de VHP in 2018. Riad Nurmohamed gaf toen zijn plaats in het hoofdbestuur op. Bij de verkiezingen van 2020 had de VHP een vrij divers kandidatenlijst, vooral in vergelijking met haar voorgaande kandidatenlijsten. Zo zijn er 6 moslim DNA-kandidaten gekozen door het volk als parlementariër. Het gaat bij deze om Krishna Mathoera-Hussainali, Riad Nurmohamed, Sidik Moertabat, Barkat Mohab-Ali, Mohamedsafiek Gowrie en Stephen Madsaleh.

Meest divers qua religie

De VHP is overigens de meest religieus diverse partij in het nieuwe parlement. Van de 20 gekozen leden zijn er op dit moment 4 belijders van het christendom, 10 leden belijden het hindoegeloof en 6 de islam. De VHP heeft behoorlijke bijdrage van hindoes, moslims en christenen. Opmerkelijk is dat bij de beëdiging VHP-voorzitter Chan Santokhi zich liet inzegenen door zowel een hindoe- als een christelijke geestelijke. De VHP kan volgens dit gegeven rekenen op breed draagvlak in de komende zittingsperiode.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: