Introductie ‘Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse afkomst’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bekend dat per ingang van 1 juli 2020, vreemdelingen behorende tot de categorie “Vreemdelingen van Surinaamse afkomst”, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in Suriname zijn geboren en thans over een andere nationaliteit dan de Surinaamse beschikken, in aanmerking kunnen komen voor het Bijzonder Visum. Voorgaande maatregel zal van toepassing zijn op de wettelijke echtgeno(o)t(e) van voornoemden, die naar Suriname wensen af te reizen met als doel toerisme, vakantie en familiebezoek. Voor het Bijzonder Visum zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van Euro 20 of USD 20.  

De introductie van het Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst dient geplaatst te worden tegen het licht van verdere facilitering van de Surinaamse Diaspora gemeenschap en de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname. Het Bijzonder Visum wordt voor onbepaalde tijd verstrekt, met een maximale verblijfsduur van 90 dagen. Het Bijzonder Visum kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland, uiterlijk 3 werkdagen vóór de voorgenomen vertrekdatum. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de bio-page van het geldig paspoort, kopie vliegschema en kopie van de huwelijksakte voor de wettelijke partner, die niet geboren is in Suriname. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: