President Bouterse decoreert voor de laatste keer

Op het presidentieel paleis is op dinsdag 30 juni 2020 een aantal personen gedecoreerd voor hun onbaatzuchtige inzet voor land en volk. Het gaat om personen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt binnen verschillende gebieden en sectoren. President Desi Bouterse sprak van bijdragen binnen het bestuurlijke en het sociaal-maatschappelijke, alsook het welzijnswerk in de buurten en de vorming van jongeren. Ook zij die zich binnen de gezondheidssector en de Surinaamse cultuur hebben bewezen, maakten er hun opwachting op het paleis.

De decoraties hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van de Dag der Vrijheden, woensdag 1 juli. De decoratie is tevens de laatste in deze regeerperiode. Het gaat, aldus de president, om datgene dat maakt dat wij vandaag de dag Surinamer kunnen zijn. Hij sprak de hoop uit de onderscheidingen mogen dienen als een teken van erkenning en een uiting van waardering voor hetgeen de gedecoreerde als doel had in zijn leven.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: