Nieuwe regeertermijn wordt opgesplitst in 3 fasen

Het zal geen makkelijke klus voor de opkomende regering zijn om de economie van het land tot 2025 weer op rails te krijgen. Dagblad Suriname verneemt dat de regeertermijn van de VHP, Abop, NPS en PL-coalitie daarom opgesplitst zal worden in 3 fasen. Zo zal gestart worden met een urgentiefase van 9 maanden, waarin de directe en meest noodzakelijke maatregelen zullen worden getroffen om de financieel-economische crisis en corruptie aan te pakken, de veiligheid van burgers wordt bevorderd, het onderwijs wordt genormaliseerd, de gezondheidszorg wordt gegarandeerd, de economische bedrijvigheid wordt gestimuleerd, terwijl er ook een vangnet zal komen om grootste noden onder kwetsbare groepen onmiddellijk op te vangen. Indien alles in deze periode goed verloopt, zal dan overgegaan worden naar een stabilisatiefase van 24 maanden. In deze fase zal de economie weer gezond gemaakt en in evenwicht gebracht moeten worden. Daarnaast zullen ook andere sectoren worden aangepakt. Als laatste zal dan de groei- en moderniseringsfase worden ingeroepen, waarin vooral de economie weer duurzaam op het groeipad wordt gebracht. Ook zal dan in de modernisering en innovatie worden geïnvesteerd en het sociaal stelsel weer worden opgebouwd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: