Henry Seedorf na 12 jaren weer bij KPS

Na 12 jaren aan het ministerie van Justitie en Politie te zijn uitgeleend en daar zijn krachten te hebben gegeven, hervat commissaris van politie Henry Seedorf per donderdag 2 juli 2020 zijn werkzaamheden bij het Korps Politie Suriname. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft Seedorf hartelijk bedankt voor zijn ingezette diensten en bevestigt dat Seedorf bij het KPS in de rang van commissaris van politie zijn diensten gaat verlenen.

In verband hiermee had Dagblad Suriname een telefonisch onderhoud met commissaris Seedorf. Op donderdag 2 juli meldt commissaris Seedorf zich aan bij de korpschef Roberto Prade. Naar zeggen van Seedorf was hij tijdelijk door Chandrikapersad Santhoki, toen als minister van Justitie en Politie, gevraagd om de departementsleiding bij Justitie te ondersteunen. Hierin had Seedorf toegestemd onder voorbehoud. Op 1 oktober 2008 was Seedorf toen als inspecteur van politie eerste klasse tijdelijk ter beschikking gesteld aan het ministerie van Justitie en politie met behoud van rang, bezoldiging, emolumenten en anciënniteit van het KPS.

Seedorf had toen gesteld dat hij de hoedanigheid van politieman behoudt en in die hoedanigheid de departementsleiding gaat ondersteunen. Hij benadrukt dat hij de werkzaamheden bij het KPS zal hervatten, daar hij nimmer uit dienst van KPS was getreden. Vanwege de plaats op de ranglijst in anciënniteit volgt Seedorf na de korpschef. Dit is gewoon een gegeven dat vastgelegd is in het Politiehandvest. Bij ontstentenis van de korpschef kan de oudste aanwezige commissaris van politie dienen als de plaatsvervangende korpschef en dit is niet zo zeer aan een functie verbonden, verduidelijkt de commissaris. Vandaag heeft deze oudste commissaris in anciënniteit een gesprek met de korpschef.   

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: