Gefaseerde hervatting strafzittingen op 6 juli

Vanaf maandag 6 juli wordt door het Hof van Justitie gefaseerd een aanvang gemaakt met de behandeling van strafzaken in eerste aanleg en in hoger beroep. In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten die in hechtenis verkeren. Echter zullen de zittingen vooralsnog niet toegankelijk zijn voor het publiek. De toegang van journalisten tot de zittingzaal wordt beperkt, met dien verstande dat steeds maximaal 3 journalisten de zitting zullen kunnen bijwonen, mits de richtlijnen voor het in acht nemen van de sociale afstand daarbij niet in het gedrang komen. Het horen van verdachten in verband met de rechtmatigheidstoetsingen en de vorderingen tot bewaring, geschiedt vooralsnog telefonisch door de rechter-commissaris, waarbij de advocaten de gelegenheid hebben om bij het verhoor van hun cliënt aanwezig te zijn. Voor de rechterlijke macht staat de continuïteit van de rechtsgang met de opheffing van de total lockdown voorop. Echter blijven de gezondheid en veiligheid van zowel medewerkers als die van de justitiabelen de hoogste prioriteit.

Toelating publiek alleen indien dat hoogstnoodzakelijk is

De gerechtsgebouwen zullen iedere werkdag van 07.00 tot en met 15.00 uur bemenst zijn. Het personeel zal daarom op basis van een roulatiesysteem werken en de afdelingen zullen tijdens kantooruren, telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. Het publiek, waaronder deurwaarders, advocaten en diens medewerkers, zullen slechts tot de gerechtsgebouwen worden toegelaten, indien dat hoogstnoodzakelijk mocht zijn. Voordat men het gerechtsgebouw kan betreden, wordt de lichaamstemperatuur opgemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger dan 37.5 graden Celsius is, wordt men niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen (o.a. hoesten, niezen), worden evenmin toegelaten. Het dragen van een deugdelijke mond- en neusbedekking is verplicht, evenals het reinigen van de handen met de beschikbaar gestelde sanitizer.

Aanbieden van echtscheiding verzoekschriften vanaf 2 juli weer mogelijk

Wat de hervatting van de civiele zittingen betreft, kunnen de nieuwe zaken voor de Units Kort Geding en Familie, digitaal worden aangeboden, waarna eveneens via de mail een datum en tijdstip zal worden aangegeven waarop het verzoekschrift in hard copy kan worden ingediend op de griffie. De rolzittingen worden hervat, waarbij de comparities, enquêtes en verhoren op afspraak zullen geschieden. De respectieve units zullen richtlijnen geven ten aanzien van het digitaal concluderen voor eis en het nemen van conclusies. Het aanbieden van echtscheiding verzoekschriften is met ingang van 2 juli 2020 mogelijk op de 1e, 2e, 3e en 4e donderdag van de maand van 8.30 tot 12.00 uur, door de verzoeker in persoon. Vanuit de Unit Familie zullen ten aanzien van deze zittingen, nadere richtlijnen worden gegeven. Voor wat betreft de Unit Handel, kunnen de nieuwe zaken worden ingediend via de afdeling Agenda. Ten aanzien van de hierbij te volgen werkwijze, zullen vanuit de Unit Handel nadere richtlijnen worden gegeven. Verzoeken voor beschermingsbevelen kunnen dagelijks via het loket van het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combéweg no 2 worden ingediend. Hiervoor hoeft vooraf geen afspraak te worden gemaakt. De datum en het tijdstip van de behandeling van de beschermingsbevelen wordt vanuit de griffie aangegeven. De rolzittingen ter behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken worden hervat in de maand juli

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: