Suriname moet meer plastic afval verwerken

Projectcoördinator Henk Ramdjan van Stichting  Support Recycling Suriname (Suresur), zegt dat er een gebrek aan discipline en bewustwording is ten aanzien van het gebruik van de afvalbakken, die de stichting in verschillende wijken heeft geplaatst. De stichting houdt zich bezig met het bij elkaar brengen van afvalmateriaal voor recycling. Mensen die niet op tijd hun vuilniszakken voor de deur hebben gezet, zodat deze door de vuilophaaldienst wordt opgehaald, plaatsen de zakken met huisafval bij de afvalbakken, die bedoeld zijn om plastic flessen en ander plasticmateriaal te recyclen naast, en vaak ook in de bakken. Ramdjan kan zich niet voorstellen dat mensen niet begrijpen dat dit onbehoorlijk gedrag is. “Asociale figuren”, noemt hij deze groep mensen dan ook.

Sommigen slapen in de afvalbakken

Bovendien worden veel bakken ook vernield, en sommigen gebruiken de bakken ook als slaapplaats. Als men te laat is met het vuil buiten zetten, wil men dus niet wachten tot de vuilophaaldienst weer langskomt. Ramdjan pleit voor een harde aanpak van dit wangedrag. “Suresur is geen afvalverwerker, maar zorgt ervoor dat het materiaal wordt ingezameld, waarna het afval naar een afvalverwerkingsbedrijf gaat.” Via het verwerkingsbedrijf wordt het materiaal opgekocht. Een aantal bedrijven ondersteunen Suresur. Zowel bedrijven die de flessen op de markt brengen als bedrijven die niets met plastic te maken hebben. Ramdjan pleit voor een wet, waarbij uiteindelijk de verplichting geldt dat bedrijven hieraan meewerken. “Want op deze manier wordt het plastic uit het milieu gehaald en het streven is om bij de huishoudens het afval gescheiden op te halen.” De plannen zijn tot nu toe bij de huidige beleidsmakers blijven hangen, vertelt Ramdjan, maar die zich bezighoudt met het bij elkaar brengen van afvalmateriaal voor recyclingproject coördinator heeft goede hoop dat de nieuw aan te treden regering deze zaak een duw in de rug zal geven. Op dit moment wordt met contractors gewerkt. In Paramaribo, Wanica en Nickerie samen bedragen de kosten maandelijks SRD 27.650 om het afval op te halen. Ramdjan geeft aan dat Suresur kostendekkend werkt en benadrukt dat het belangrijk is dat het grootste deel van de bedrijven, die nu nog niet uit zichzelf willen meewerken, via wetgeving gestimuleerd worden om hun platstic afval weer weg te halen. “En als men dat niet zelf kan, dan kan men dat in gezamenlijk verband doen, zodat de kosten minder zijn.”

Kosten
Suresur werkt overwegend op vrijwillige basis en besteedt werk zoveel mogelijk uit aan contractors. Het afval wordt niet naar China verstuurd. Plastic wordt gesorteerd, versnipperd en in balen verdeeld. Momenteel is er een samenwerking met een bedrijf uit Nederland en een in Honduras. “Coca Cola ondersteunt dit project, waarbij van het materiaal nieuwe flessen worden gemaakt”, licht Ramdjan toe. “Ook in Suriname is er een bedrijf dat afval recycled tot een nieuw product. Hierdoor is er minder import voor plastic zakken nodig”, merkt de coördinator op.

1000 ton
Per jaar wordt er 150 ton aan plastic afval verwerkt in Suriname. Per jaar komt er 5000 ton aan plastic verpakkingsmateriaal Suriname binnen. Het streven is daarom om een grotere hoeveelheid te kunnen verwerken. Ramdjan denkt dat 1000 ton haalbaar moet zijn. Hiervoor is het ook nodig dat de inzamelingsstructuur wordt verbeterd. Suresur streeft naar een circulair systeem, waar alle bedrijven aan meebetalen en hun best doen bij de inzameling van afval. Per ton wordt er 500 tot 600 euro ontvangen. Hiervan blijft er na aftrek van de kosten, zoals de exportkosten, 250 tot 300 euro over voor een ton afval. “De afspraak is dat Suresur hiervan 15 procent krijgt. Dit, om de kosten die gemaakt worden te kunnen dekken”, aldus Ramdjan. Bedrijven die momenteel meedoen met Suresur zijn: Fernandes Bottling, Parbo Brouwerij, Tropical Trade, SM Jaleel, Shishado, CIC, DTS Mitra, Caribbean Beverage, Carifruits. NV DAM, Traverco, CKC Motors, Torarica Group, Elmer, Radiologiekliniek Halfhide & Hofwijk, Jack Tours, VSH-United en het Kabinet Vicepresident. 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: