Coördinator post Backtrack weigert dienstvoertuig in te zetten

Politieambtenaren, die worden ingezet voor hun werk bij Backtrack te Nickerie, zeggen dat zij niet kunnen uitrukken bij calamiteiten, daar zij zonder vervoer zitten. De coördinator van Backtrack, inspectrice Deul, heeft wel dienstvoertuigen ter beschikking, echter weigert zij die voertuigen in te zetten. De ontevreden agenten merken op dat militairen dienstvoertuigen ter beschikking hebben, terwijl de politieambtenaren die opsporingsambtenaren zijn, zonder dienstauto zitten. Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gebeld met inspectrice Deul. Zij wenste niet te reageren omtrent deze kwestie en verwees de redactie naar de regiocommandant van West, Letitia Forster. De krant heeft ook getracht de regiocommandant telefonisch te bereiken, echter was zij niet bereikbaar.


Ook afdeling Huiselijk Geweld kampt met vervoersproblemen
Behalve dit vervoersprobleem bij Backtrack blijkt dat ook afdeling Huiselijk Geweld (HG) van Nickerie zonder voertuig zit. Alle ressorten hadden van het ministerie van Justitie en Politie elk twee dienstvoertuigen gekregen, uitsluitend bedoeld voor de dienst. Niet lang terug is de waarnemend hoofd Bedrijfsvoering, Sergio Gentle, naar het district geweest en heeft naar zeggen van de politieambtenaren, die vanwege rancune anoniem wensen te blijven, zowel het voertuig van HG als ook één van Wageningen meegenomen naar Paramaribo. Indien deze afdelingen vragen waar het dienstvoertuig is gebleven, wordt er gezegd dat de wagen bij de monteur is voor reparatie. Naar zeggen van deze politiefunctionarissen waren de meegenomen voertuigen in rijdende staat. Gentle wenste hierop niet in te gaan en verwees de krant naar de regiocommandant en naar de korpschef. De krant kon geen van de twee genoemde leidinggevenden bereiken.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: