Vissers willen nieuw elan bij LVV

Vissers, gebundeld in het Visserscollectief, hopen dat met de nieuwe regering er ook verfrissend en vernieuwend leiderschap komt bij het ministerie van LVV.

“Jarenlang is er sprake geweest van nepotisme en vriendjespolitiek, waarbij politieke vrienden werden bevoordeeld met vergunningen en andere gerieven, welke bijzonder nadelig zijn geweest voor de sector. Vooral in het kader van de welzijn van de vispopulatie en verstoring van het ecologisch systeem als gevolg van overbevissing. Er moet regulering komen op het vlak van vergunningenbeleid. En dit kan alleen wanneer we mensen plaatsen die zelf geen belang hebben in de sector. Anders is het dweilen met de kraan open en hetzelfde als bij de vorige ministers. Wat we nodig hebben, is objectief leiderschap met mensen die durven om de vinger op de zere plek te leggen, zonder bang te hoeven zijn om daarbij zelf geschaad te worden.”

Recentelijk heeft het Visserscollectief een online meeting bijgewoond met de voorzitters van de komende regeercoalitie en daarbij ook haar bezorgdheden en voorstellen tot het ontwikkelen van de sector naar voren gebracht.

Vis is wereldwijd het meest verhandelde handelsgoed (commodity) en kan, indien de sector goed wordt aangepakt, nog tientallen miljoenen dollars extra opleveren welke de Surinaamse economie zeker ten goede zal komen. Heel veel Surinaamse vis wordt ook gesmokkeld via de zee naar Guyana en ook daar moet er beleid komen in samenwerking met de Kustwacht.

Het ministerie van LVV zal de komende periode het belangrijkste ministerie moeten worden dat ervoor zal moeten zorgdragen dat de Surinaamse economie weer op peil komt, dit door ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor agrarische productie aanwezig zijn, zodat we niet alleen de lokale markt zelf voorzien van voedsel (deviezenbesparing), maar daarnaast ook nog broodnodige deviezen binnenhalen door export, zodat we niet langer alleen aanleunen op de inkomsten uit olie en goud. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: