Verstrekking COVID-19 steunpakketten verschoven naar 6 juli

De verstrekking van de individuele COVID-19 steunpakketten zal voorlopig niet geschieden. De herstart van deze activiteit staat gepland voor 6 juli 2020. Het besluit om de distributie op de 14 huidige locaties tijdelijk stop te zetten is op 22 juni 2020 tijdens de COVID-19 persconferentie, kenbaar gemaakt door de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo.

Het ministerie is tot dit besluit genoodzaakt, vanwege de grote massa’s die erop afstormden en zich niet hielden aan de social distance en ook andere regels naast zich legden. De directeur zegt dat er in de periode van 09 tot en met 20 juni 2020 al ruim 18.000 voedselpakketten door het ministerie zijn gedistribueerd.

De nieuwe procedure om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, ziet er als volgt uit:

  1. Verplicht zich te registeren op het wijkkantoor bij u in de buurt, in de periode 23 – 30 juni 2020, telkens van 08:00 – 12:00u.
  2. Verplicht mee te nemen is het identiteitsbewijs en indien aanwezig het familieboek.
  3. U mag voor anderen uit het huishouden komen registeren, als zij zwanger of senioren burger zijn, een beperking hebben, een operatie achter de rug hebben of een andere ziekte welke wel aangetoond kan worden. Deze pakketten worden thuisbezorgd.
  4. Indien u 3 dagen na de registratie niet wordt opgebeld, dan kunt u zich op de dag welke is aangegeven op het formulier aanmelden.
  5. De registratie wordt voor vrouwen gedaan op hun meisjesnaam.
  6. Indien u reeds een voedselpakket hebt ontvangen, hoeft u zich niet meer te registreren.

De distributie van voedselpakketten van mensen die zich hebben geregistreerd aan de Gongrijpstraat en nog niet hebben ontvangen, zal binnenkort geschieden. De distributie van voedselpakketten aan kerkgenootschappen, buurtorganisaties, dorpsgemeenschappen, etc. gaan onverkort door.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: