Wie het kruis heeft, zegent zichzelf met twk

In 2017 kregen ambtenaren een loonsverhoging van 25%, die terugliep tot januari 2017. Ten tijde van de publicatie van de wet, waarin de loonsverhoging was opgenomen, was president Desi Bouterse uitlandig. Verhoging van salarissen van ambtenaren betekent dat de schadeloosstellingen van leden van de regering en het parlement ook omhooggaan. Bij terugkeer uit Cuba hield Bouterse een persconferentie op de luchthaven en gaf te kennen dat de loonsverhoging niet doorgetrokken zou worden naar de ministers, de vicepresident en de president. Over het parlement werd niets gezegd. Op grond van de wet van 1994 is de schadeloosstelling van een minister gelijkgesteld aan 200% van die van een departementsdirecteur. Hieruit afgeleid ontvangt de vicepresident 150% van de schadeloosstelling van de minister en de president ontvangt 200% van de schadeloosstelling van de minister. Natuurlijk horen hierbij nog de emolumenten als representatietoelage, autotoelage etc.

Bevriezing wordt ontdooid

Salarisreeksen worden bij wet vastgesteld en president Bouterse heeft mondeling aangegeven dat leden van de regering geen salarisverhoging krijgen. Dit werd dus nimmer bij wet vastgelegd. De reden voor het bevriezen van de schadeloosstelling van leden van de regering was dat solidariteit getoond moest worden met de noodlijdende burgers van Suriname. Inmiddels is of de solidariteit verdwenen of er zijn geen noodlijdende burgers meer, want thans is opdracht gegeven aan het ministerie van Financiën om deze bevroren verhoging te ontdooien en uit te betalen. De uitbetalingen brengen personen in beeld, die vanwege reshuffeling geen minister meer zijn, maar geaccommodeerd zijn op het kabinet van de president als adviseur of raadsadviseur en aan wie ook salarissen gelijk aan die van een minister worden uitbetaald. Directeur van het kabinet van de president Eugene Van der San, pikt een aardig graantje mee. Hij wordt als een minister bezoldigd en medewerkers van het kabinet ontvangen nog een extra vergoeding, die gelijk is aan 50% van hun bezoldiging. Vanaf 2017 uitgerekend, krijgt Van der San een extra SRD 270.000, de twk op zijn kabinetstoelage levert nog eens SRD 64.000 op.

President en vp overschrijden een half miljoen

De huidige president mag zich rijk rekenen. Met een maandelijkse bezoldiging van SRD 50.000 is de twk van Bouterse SRD 580.000 en een twk voor representatie van SRD 190.000. Vicepresident Ashwin Adhin met een bezoldiging van SRD 44.000 krijgt een twk van meer dan een half miljoen en een representatie van bijkans SRD 130.000.

De gereshuffelde Ramon Ambrahams krijgt voor zijn adviezen ook dik betaald. Met een maandelijks salaris van SRD 25.000 is zijn twk SRD 290.000 en een twk voor kabinetstoelage van SRD 86.000. Oud-president Jules Wijdenbosch krijgt een twk van bijkans SRD 290.000 samen met een kabinetstoelage van SRD 76.000. Edmund Leiles als gereshuffelde minister kan op precies ditzelfde bedrag rekenen. De opgestapte minister Roline Samsoedien krijgt ook SRD185.000 mee in haar loonzakje en een twk van SRD 46.000 voor representatie. Oud-minister Patrick Pengel krijgt SRD199.000 samen met een representatie twk van SRD 50.000. Faizal Abdoelgafoer, die ook eens minister mocht zijn, krijgt SRD 100.000 en een representatie twk van SRD 8.000.

Huidige ministers

Ministers Antoine Elias, Lalinie Gopal en Lekhram Soerdjan krijgen SRD 185.000 mee in hun loonzakje en een twk van SRD 45.000 voor representatie. Mike Noersalim krijgt een twk van bijkans SRD 300.000 en een representatie van bijkans SRD 80.000. Minister Stuart Getrouw krijgt SRD 185.000 mee in zijn loonzakje en een twk van SRD 46.000 voor representatie. Ministers Soewarto Moestadja, Dikan Edgar en Ronni Benshop, de weinige ministers die de volle termijn hebben uitgezeten, krijgen een twk van SRD 291.000 en een representatie twk van meer dan SRD 70.000.

Vijay Chotkan, die tijdens de vierde grote wisseling van ministers in het kabinet Bouterse in mei 2019 benoemd werd tot minister van OWT&C, krijgt een karige SRD 92.000 aan twk en SRD 23.000 aan representatie twk.  Ook Sergio Akiemboto zit in dezelfde boot en krijgt een bedrag gelijk aan dat van Chotkan. Dit geldt ook voor minister Andre Misiekaba en Rabin Parmessar.

Buza-minister Yldiz Pollack-Beighle krijgt een vette SRD 284.000 aan twk en voor representatie wordt een twk van SRD 71.000 uitbetaald aan haar.

Onderwijsminister Lilian Ferrier krijgt een twk van SRD 185.000 en voor representatie een twk van bijkans SRD 70.000.

Een oud gezegde zegt ‘wie het kruis heeft, zegent zichzelf’. Deze regering heeft bewezen dat die zegening ook met terugwerkende kracht kan gebeuren.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: