Lockdown en prijsverhogingen

Aan de hand van de uitlatingen die de afgelopen week werden gedaan met betrekking tot de situatie van de prijsverhogingen in de winkels en de openingstijden wil ik een aantal zaken kwijt.

Ten midden van de lockdown en de sociale onrust die er heerst binnen de samenleving merken we dat er paniek ontstaat bij het volk en wel om verschillende redenen. Een van de voornaamste reden voor paniek is de huidige situatie in het hele winkelgebeuren. Er zijn tekorten aan levensmiddelen etc. en dit heeft tot logisch gevolg dat de klant op zijn beurt en uit voorzichtigheid de neiging heeft om te gaan hamsteren. Dit alles zorgt dan ervoor dat winkels leeg raken. De winkeliers van hun kant uit willen de samenleving voorzien van de nodige levensmiddelen, maar willen zichzelf ook wel veilig stellen.
Het is dus als het ware een vicieuze cirkel waaraan er maar geen eind lijkt te komen.
Dit wil evenwel niet zeggen dat we met ons allen op een onverantwoordelijke wijze elkaar de vinger moeten wijzen of erger nog onderlinge groepenhaat moeten verspreiden in onze samenleving.
 Hiermee bedoel ik de zeer onprettige uitlatingen die meneer Hasnoe recentelijk heeft gedaan tegen de Chinese winkeliers. Het kan dat er een kleine groep winkeliers is die aan prijsopdrijvingen doet, maar er moet niet gegeneraliseerd worden. De prijsstijgingen in de winkels zijn al een poosje gaande, het werd op den duur zo ernstig dat het ministerie van HIT moest interveniëren en onderzoeken van waar deze verhogingen kwamen. Uit onderzoek is gebleken dat de leveranciers hun prijzen hebben verhoogd, omdat de koers omhoog is gegaan! Dit heeft ervoor gezorgd dat winkeliers geen andere keus hadden dan om hun prijzen in de winkel ook te verhogen. Vermeldenswaard is dat winkeliers een toegestane winstmarge hebben van max. 20% en deze marge is bepaald in nauwe samenspraak met de overheid.
De redenering dat Surinaamse ondernemers en handelaren kapot werden gemaakt, klopt dan ook van geen enkele zijde.  Het zijn de Surinaamse winkeliers van vroeger die hun panden en gebouwen zonder enig bezwaar verhuren aan de chinezen, om o.a. supermarkten te openen.  Er is dus geen sprake van benadeling van partijen.
Volgens Hasnoe is er  een “overbevolking aan Chinese winkeliers”, en dit komt zeer misleidend over.
Ik denk niet dat we nog in de tijd leven waar maar 1 groep mensen monopoly moet hebben, want juist dit zal zorgen voor ernstige prijsopdrijvingen die wurgend zullen zijn voor het volk.
Zoals de zaken nu zijn geregeld, waarbij de importeurs en winkeliers samen moeten werken met het ministerie van HIT als toezichthouder, zijn de schakels op de juiste plek. Het enige dat in dit kader veranderd moet worden is het beleid en de wijze waarop er toezicht wordet gehouden op deze totale branche.  

Als opkomende jonge en ruimdenkende beleidsmaker, wil ik u adviseren om minder in groepjes en hokjes te denken. Het is tijd dat we gaan werken aan een grondige aanpak van de organisatorische fouten die al jaren het systeem in hun greep hebben. Deze moeten nu, zo spoedig als mogelijk aangepakt, verbeterd en zeker ook vernieuwd worden. We zijn, als het goed is, de periode waarbij mensen en groepen en rassen steeds elkaar de schuld geven, al voorbij. We bevinden ons in een nieuw tijdperk, waarbij structuren veranderd moeten worden, met de juiste balans van tevredenheid tussen regering en volk. Het belangrijkste van alles, is dat men minder moet praten en meer daadkracht moet tonen.

Chuanrui Wang

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: