Afstandsonderwijs, ook in Nederland een ding

Carla de Weerdt is onderwijzeres op een speciale school in Nederland – een basisschool voor kinderen met ernstige gedragsproblemen –  waar men nu weer van start gaat, weliswaar met de noodzakelijke aanpassingen in verband met het coronavirus, met de “normale” lessen, in de school zelf dus. Maar ook in Nederland ging men een maandje of twee, vanaf 15 maart waren de scholen dicht, over naar het afstandsonderwijs, omdat samenkomen nu eenmaal even niet goed mogelijk was. Carla is een bijzonder gepassioneerd onderwijzeres die hart heeft voor haar vak. 

Maar zelfs in Nederland, waar het meeste toch beter geregeld is, waren er de nodige uitdagingen. Zo kregen kinderen die geen eigen laptop hebben van de school een chromebook (een soort laptop) te leen, en dat gold dan voor de meeste leerlingen. “Toevallig hadden we net een paar jaar terug voor alle kinderen een chromebook gekocht, dus het apparaat waar hun naam al op stond ging gewoon mee naar huis. Maar dan zijn er ouders die geen wifi hebben; de gemeente sprong meteen in en verschafte tijdelijk wifi aan alle kinderen die dat thuis niet hadden. Dan zijn er ouders die niet zo handig zijn digitaal, en dan krijg je ook de nodige obstakels, maar ook dat hebben we kunnen overkomen.”

Volgens Carla blijkt achteraf dat de kinderen bij het afstandsonderwijs duidelijk meer vooruitgang boekten dan bij het gewone onderwijs, en dat komt deels zeker omdat ze daarbij one-on-one, dus met elke leerling individueel in plaats van klassikaal, bezig was. Wel kregen de kinderen ook speciale boekjes waar ze in konden werken via de post opgestuurd. In dit specifieke geval gaat om kleine (8-12 leerlingen) klassen, juist omdat het een speciale school is. “‘s Morgens begin ik met Pietje, rekenles geven bijvoorbeeld, en dan ga ik naar Jantje, en dan naar Klaasje, en vervolgens ga ik weer terug naar Pietje die intussen zijn rekenlesje heeft gemaakt, fouten corrigeren en bespreken, daarna spelling behandelen en zo gaat dat. Er zijn ook wel collega’s die via “Meet” een hele klas tegelijk lesgegeven hebben, en of daar het ook zoveel beter gegaan is weet ik niet, maar voor mij en mijn pupillen heeft het prima gewerkt, ja!”

Carla kent de Surinaamse situatie ook heel goed, ze is vaker in Suriname, en begrijpt dus dat hier enkele problemen wat nijpender zullen zijn. “Het digitaal netwerk is er minder goed, niet zo snel dus, vele plekken hebben niet eens bereik, en veel meer mensen kunnen zich geen internet of een laptop of zo permitteren, dus in Suriname zal het toch veel moeilijker gaan. Ook kun je niet echt papierwerk goed posten in Suriname, dus dat zal ook al niet echt meewerken. Al die zaken heb je wel echt nodig om een beetje goed afstandsonderwijs te kunnen doen, en met 1000 tablets bereik je maar een heel klein deel. Op een telefoon is het echt enorm onhandig, gewoon.” 

Het schooljaar in Nederland heeft er vrijwel niet onder geleden, zegt ze aan Dagblad Suriname, en nu is de situatie alweer wat aan het normaliseren. “De kinderen zelf zijn veilig, die worden niet gemakkelijk ziek van dit virus, maar het gaat om al de volwassenen die wel wat kwetsbaarder zijn. Alle scholen die het zo hebben aangepakt redden het schooljaar, de uitzonderingen (leerlingen) daargelaten die onder normale omstandigheden toch ook al een probleem zouden hebben. Maar we hebben er veel uit geleerd, en zijn voor een volgende keer veel beter voorbereid als het weer nodig zou zijn. Er kan immers een tweede golf komen, maar daar zijn we klaar voor.” 

Wat niet weggemaakt kan worden met afstandsonderwijs, is volgens Carla het ontberen van sociaal contact. “Kinderen moeten contact hebben met andere kinderen. Thuis is hun wereld beperkt. Andere mensen beïnvloeden hun ontwikkeling.  Dat moet niet onderschat worden. Kinderen trekken zich aan elkaar op. De voorbeeldfunctie van de leerkracht geeft ze inzicht in andere rolpatronen. Thuis zitten is in dat opzicht echt wel schadelijk.”

In Suriname hebben we sowieso een achterstand opgelopen in het onderwijs als gevolg van de crisis, en daar heeft een poging tot afstandsonderwijs helaas niet veel verlichting in gebracht. De nieuwe regering zal ook op dat stuk vermoedelijk alvast maatregelen in kaart moeten proberen brengen, omdat ook nog niet duidelijk is wanneer en hoe de scholen kunnen herstarten, maar de bestaande achterstanden inlopen wordt reeds een uitdaging.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: