Rijbewijzen en keuringsbewijzen vervallen vanaf maart: GEEN bekeuring!

Dat deelde hoofdinspecteur Humphrey Naarden mee op de NCMT persconferentie van 12 juni. Personen wiens rijbewijs of keuringsbewijs eerder vervallen waren, dus voor de total lockdown, zullen echter wel bekeurd worden omdat die de gelegenheid wel hadden hun zaken op orde te brengen. Naarden zelf zij dat de politie voorlopig niet bevoegd is op te treden wanneer mensen zich niet houden aan de covid-19 regels, omdat het presidentieel besluit ontbreekt, maar dat de politie wel vermanend optreedt naar overtreders.

Het was echter majoor Babel die mededeelde dat het presidentieel besluit dat hoort bij de Wet Uitzonderingstoestand vandaag, 12 juni, uitgevaardigd is, en dat de politie dus bevoegd is op basis daarvan op te treden wanneer nodig. Toch roept het team de gemeenschap op zich aan de afspraken en maatregelen te houden en niet onnodig op straat te gaan. De politie heeft immers nooit de bedoeling de samenleving onaangenaam te zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: