Brief VHP aan redactie BNR

Aan de hoofdredactie van BNR

Paramaribo, 10 juni 2020

Geachte hoofdredactie,

Op woensdag 10 juni werd de heer Santohki geïnterviewd door Rudolf Hemming voor het programma The Big Five.

Tijdens dat interview werden hem vragen gesteld inzake de positie van de heer Bouterse na het aantreden van een nieuwe regering. Op geen enkel moment heeft de heer Santokhi in die vragen aangegeven dat hij overweegt de heer Bouterse uit te leveren aan Nederland. De heer Santokhi’s positie is consequent dat kwesties over het ten uitvoer leggen van rechterlijke vonnissen afgehandeld moeten worden binnen het geldende rechtssysteem. Dat dient onafhankelijk te gebeuren zonder politieke inmenging.

Wij tekenen protest aan en achten onmiddellijke publieke rectificatie noodzakelijk van het artikel dat BNR heeft geplaatst met als kop “SANTOKHI STAAT OPEN VOOR UITLEVERING BOUTERSE AAN NEDERLAND”. De kopt is tendentieus en dekt op geen enkele wijze de inhoud van het interview en de intenties van de heer Santokhi.

Namens de heer Santokhi verzoeken we u daarom dit artikel nog vóór de uitzending van donderdag 11 juni 10 uur Nederlandse tijd te rectificeren en er voor te zorgen dat het een correcte weergave is van de woorden van de heer Santokhi.

Hoogachtend,

Rajendre Khargi
woordvoerder van de heer Santokhi

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: