ASRA: KLM drukt op nek van Surinaamse Reisagenten

De Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) heeft er behoefte aan de gemeenschap te informeren dat de KLM heeft gemeend per 9 juli maatregelen te treffen die duidelijk de bedoeling hebben de Surinaamse reisbureaus die toch reeds in ademnood verkeren vanwege de Covid-19 maatregelen die geleid hebben tot enorme inkomsten derving met zelfs zero inkomsten voor de reis en toeristenbranche, een trap na te geven.

Deze maatregel van de KLM is mede ingegeven door haar aandringen het Staatsbesluit van de Republiek Suriname waarin is vastgesteld de verplichte commissievergoeding voor reisagenten van alle op Suriname opererende vliegmaatschappijen te doen beëindigen.

Geheel in strijd met en negering van dit Staatsbesluit van ons land wenst de KLM een eenzijdige terugdringen c.q. afschaffing van de commissie van de reisagenten. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke maatregel zich niet alleen niet verdraagt met de voor partijen van toepassing zijnde wetgeving, maar ook niet respectvol is jegens ons land. Deze maatregel is daarnaast bevreemdend voor de ASRA, die met name omtrent deze commissiekwestie in een onderhandelingstraject verkeert met de KLM.

Het doet helaas vermoeden dat de KLM die op dit moment als enige vliegmaatschappij de diensten onderhoudt op de Mid-Atlantische route misbruik wenst te maken van de gelegenheid om haar wil van beëindiging van het staatsbesluit door te drukken of kennelijk te chanteren met stopzetting van de vluchten.

De ASRA tekent aan dat indien deze éénzijdig aangekondigde maatregel toch wordt doorgevoerd zulks niet alleen verstrekkende nadelige economische en sociaal maatschappelijke gevolgen zal hebben voor de ASRA maar ook voor het Surinaams reizend publiek dat niet meer zal kunnen kiezen uit de vele mogelijkheden die een reisagent biedt maar zich slechts en uitsluitend zal moeten neerleggen bij wat de KLM aanbiedt die immers alleen en uitsluitend haar eigen belang behartigt. Het zij hierbij aangetekend dat de Surinaamse reisagenten tot nog toe voor 75% van alle verkopen op de Mid-Atlantische route zorgdragen.

De ASRA zal daarom deze kwestie en haar bestaansrecht op alle niveaus aanvechten en alles in het werk stellen te voorkomen dat de KLM dit dreigement tot uitvoering brengt.

Inmiddels heeft de ASRA een schrijven doen toekomen aan de KLM, met kopie aan de regering waarin een beroep wordt gedaan op de KLM tot intrekking van deze aangekondigde maatregel.

De hoop wordt ook hierin uitgesproken dat de KLM zal terug komen op haar streven de Surinaamse reisagenten de nek om te draaien.

Het bestuur van de ASRA

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: