Advocaat Lalji wijst op belang goede juridische basis bij lockdown maatregelen

Advocaat Irene Lalji laat weten dat wij, naar aanleiding van de vraag namens welke bevoegdheid maatregelen worden genomen, waarbij burgers niet alleen de straat niet op mogen, maar dat er ook boetes kunnen worden uitgedeeld, daarvoor als basis de burgerlijke Wet Uitzonderingstoestand moeten gebruiken. “Allereerst is de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand afgekondigd als uitvloeisel van wat in de grondwet is bepaald”. De wet Burgerlijke uitzonderingstoestand regelt de beperking van bewegingsvrijheid van burgers en dit moet door de president worden afgekondigd. De president kondigt dit dan af bij presidentieel besluit via een resolutie. Als we willen dat een resolutie algemeen verbindend is, dan moet zo een resolutie afgekondigd worden. Lalji verduidelijkt dat de afkondiging rechtskracht geeft. Dat er slechts een resolutie is aangenomen wil daarmee nog niet veel zeggen. Op het moment dat er maatregelen worden aangekondigd in de samenleving dienen resoluties waarop die zijn gebaseerd, afgekondigd en gepubliceerd te zijn in het advertentieblad van de Republiek Suriname, wetten worden ook in het Staatsblad afgekondigd. Resoluties krijgen op deze manier een resolutienummer. “Op een meeting moet men niet de datum van de resolutie noemen maar de datum van het presidentieel besluit en de dag waarop het is afgekondigd met verwijzing naar de vermelding in het Advertentieblad of Staatsblad”. De advocaat zegt sterk de indruk te hebben dat voorzover er wel een afkondiging is dat deze heeft plaatsgevonden na de aankondiging van de maatregelen en noemt dat een omgekeerde werkwijze. Lalji wijst op de gevolgen wanneer en degelijke procedure ontbreekt. “Wanneer deze stappen niet zijn genomen en de politie voert een controle uit op basis van  de maatregelen die door het Covid Crisis Management Team zijn afgekondigd dan mag de politie mogelijk op grond van de openbare orde controlerende werkzaamheden uitvoeren, maar hoeveel rechtskracht heeft dat? En mag je op die manier met de burger omgaan?” vraagt de advocaat. Toch heeft Lalji ook begrip voor de rust en orde die in de samenleving wordt nagestreefd “echter mag een goede juridische basis niet ontbreken” merkt zij tot slot op.  

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: