Dorp Pikin Poika uit voorzorg twee weken in lockdown

Joan van der Bosch, kapitein van het inheemse dorp Pikin Poika, zegt dat nog niet iedereen het gelooft dat het Coronavirus een bedreiging vormt voor de algehele gezondheid van het dorp. Er zijn nog steeds ordeverstoorders waar de kapitein ook in de avonduren naar toe moet uitrukken. “De mensen uit het dorp mogen het dorp uit om boodschappen te doen, maar niet iedereen tegelijk” vertelt van der Bosch. De kapitein is na schriftelijke aankondiging, zowel bij de Gewestelijk Politie Commandant van Wanica als de districtscommissaris, DC Audrey Hankers, overgegaan tot een lock down. Hieraan vooraf werd ook een ‘krutu’ met de gemeenschap belegd. De lockdown gaat vooralsnog goed laat de kapitein weten. Nog blijer is de kapitein wanneer ze vertelt dat haar ‘buurdorp’, Santi Gron, dat slechts 3 kilometer verderop ligt ook een lockdown in voorbereiding heeft.  Van der Bosch vertelt dat de mensen uit Pikin Poika een verbod hadden om naar Santi Gron te gaan. Als Santi Gron in lockdown gaat dan ziet de kapitein een vermindering van de risico’s. “Isolatie is belangrijk zodat we bij een eventuele besmetting weten hoe te handelen binnen die 14 dagen”.

De weg is vanaf 1 juni voor een ieder 1×24 uur gesloten voor degenen die niet in het dorp woonachtig zijn. Bezoekers worden buiten de deur gehouden, ook familieleden komen het dorp niet in. De bewoners mogen wel hun boodschappen buiten het dorp doen. Bij terugkeer worden de inwoners van Pikin Poika op hun lichaamstemperatuur gecontroleerd door middel van een lichaamsscanner. “Als hun temperatuur 38 graden is dan mogen de mensen het dorp niet meer in en worden de autoriteiten in geschakeld”. De kapitein verteld dat haar dorp in goed contact staat met de politie en het Bureau Nationale Veiligheid. Vooral in het begin moest de kapitein veel scheldkanonades incasseren van boze bezoekers die een bezoek aan het dorp wilde brengen. Ondertussen is men gewend aan de nieuwe omstandigheden. De lockdown van Pikin Poika zal twee weken duren. “De dertiende persoon met het Coronavirus kwam uit de omgeving van het Magentakanaal, niet ver van ons dorp” verklaart de Kapitein, die daarmee aangeeft geen enkel risico te willen nemen.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: