NDP dient bezwaarschrift in tegen verkiezingsuitslag Paramaribo

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft vandaag een bezwaarschrift ingediend tegen de verkiezingsuitslag in Paramaribo en vraagt om een hertelling in dit kiesdistrict. Dit verzoek omschrijft de partij met 12 gevallen op verschillende stembureaus, waarbij fouten zijn gemaakt in processen-verbaal, cijfers op de turflijsten, onduidelijkheden en andere zaken, waaronder vermoedelijke frauduleuze handelingen die zich zouden kunnen hebben voorgedaan. Er is een kopie van de brief gestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau en Binnenlandse Zaken. De VHP heeft ter plekke bezwaar aangetekend tegen het bezwaarschrift van de NDP. Zoals eerder gemeld heeft de VHP 7 zetels in Paramaribo, NDP 5, NPS 3 en Abop 2. 

In het NDP bezwaarschrift zijn de volgende onvolkomenheden benoemd, per stembureau:

 1. #185 – verkeerde RR formulieren.
 2. #188 – verkeerde RR formulieren.
 3. #168 – PV niet in overeenstemming met het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. #32 – aantal DNA stembiljetten hetzelfde als het aantal RR stembiljetten (?).
 5. #110 – Totaal 7776 RR uitgebrachte stemmen, wat volgens het bezwaar niet in overeenstemming zou zijn met het aantal geregistreerde kiezers op dat bureau.
 6. #197 – blauwe marker gebruikt, in plaats van de gangbare rode.
 7. #249 – geen turflijst aanwezig.
 8. #38 – discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.
 9. #107 – discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.
 10. #145 – onverklaard biljet in de stemkit (?).
 11. #63- discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.

Op basis van bovengenoemde onregelmatigheden, geclassificeerd als vermoedelijke frauduleuze handeling, is er hertelling van het kiesdistrict Paramaribo gevraagd door de NDP. Het schrijven is ondertekend door de ondervoorzitter van de NDP, dhr. Ramon Abrahams.

Artikel 126 van de Kiesregeling stelt dat: indien de gemaakte bezwaren niet onaannemelijk worden geacht en van zodanige ernstige aard zijn, dat de gegrondheid daarvan naar zijn oordeel een merkelijk verschil in de uitslag der telling te gevolge zou kunnen hebben, kan het hoofdstembureau besluiten tot hertelling van een of meer stembureau van het kiesdistrict.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: