Geen wettelijke maximumtijd voor afronding werk Hoofdstembureau Paramaribo

Polanen: ‘Opnieuw verkiezing in Paramaribo bij niet bindend verklaren OKB’

Hoewel er momenteel ook veel commotie is ontstaan over het feit dat het hoofdstembureau Paramaribo, onder leiding van districtscommissaris Mike Nerkust, al langer dan een week nog steeds bezig is met de telling en geen openbare zitting heeft gehouden om de resultaten kenbaar te maken, zegt staatsrechtdeskundige en hoogleraar Sam Polanen dat wettelijk er geen enkele regeling is die Nerkust verplicht om alles binnen een bepaalde tijd af te ronden en de voorzitter van dit hoofdstembureau dus geen enkele wettelijke regeling overtreedt. “Je kunt het ook niet wettelijk regelen, omdat je niet weet welke problemen de mensen tegenkomen en hoe snel de verschillende stembureaus hun spullen indienen. Hierdoor kan je geen termijnen voorstellen”, stelt Polanen tegenover Dagblad Suriname. Een voorbeeld daarvan is de heersende Covid-19 situatie in het land. Weliswaar benadrukt hij dat het laatste woord altijd nog ligt bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), onder leiding van Jennifer van Dijk-Silos. De VHP, Abop, NPS en PL hebben zondag het OKB per brief opgeroepen acties te ondernemen, opdat het hoofdstembureau Paramaribo zijn werkzaamheden onmiddellijk hervat. Vanwege de recentste ontwikkelingen met betrekking tot de Corona situatie heeft voornoemd stembureau de werkzaamheden voor een dag gestaakt en pas maandag weer hervat.

Opnieuw verkiezingen Paramaribo

Indien het OKB inderdaad zover gaat om het kiesdistrict Paramaribo niet bindend te verklaren, zullen over dit kiesdistrict volgens de staatsrechtgeleerde nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden. Wat de overwegingen zullen zijn en of er gronden daartoe gevonden zullen worden, laat Polanen voor Van Dijk-Silos. Ook over de kwestie van de aangevraagde hertelling in kiesdistrict 1 door de NDP, zal de OKB-voorzitter moeten beslissen. Bij de verkiezingen van 2015 werd de openbare zitting van het OKB 3 weken, 19 juni 2015, na de toen gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen gehouden. Toen werden de verkiezingen door Van Dijk-Silos ondanks de vele fouten en protesten in algemeen belang voor alle districten bindend verklaard. Opvallend genoeg werden toen ook door de NDP en V7 enkele bezwaren gedeponeerd bij dit verkiezingsorgaan. Ook toen constateerde het OKB veel gevallen, waarbij belangrijke autoriteiten hun taken niet volgens de wettelijke regelingen hebben uitgevoerd. De OKB-voorzitter benadrukte toen dat het kiezersvolk op 25 mei zijn mening heeft geuit door te stemmen. Aan deze democratische aspiraties van het volk kan niet voorbij worden gegaan, vandaar dat niet strak gehouden werd aan de wet.

Openbare zitting Hoofdstembureau Paramaribo in 2015 kwam na 2 weken

Vermeldenswaard is ook dat het hoofdstembureau van Paramaribo in 2015  precies 2 weken na de verkiezingen op 25 mei klaar was om uitslag te brengen tijdens een openbare zitting. Dat was op 8 juni 2015. Toen had toenmalige districtscommissaris Jerry Miranda leiding als voorzitter van het hoofdstembureau. Het proces tot de bekendmaking is toen ook niet zonder onvoorziene problemen verlopen. Zo ontstond al vroeg een roep vanuit politieke organisaties om een hertelling te houden. De NDP vroeg om 21 stembureaus te hertellen. Na mee te zijn gegaan met dit verzoek besloot het hoofdstembureau om uiteindelijk 38 stembureaus te hertellen. Dit tot irritatie van de politieke combinatie V7, die van mening was dat zaken niet transparant plaatsvonden. Uiteindelijk werd een protestbrief gestuurd naar het OKB. Een hertelling zou echter geen verschil uitmaken in de uitslag. Op basis daarvan is niet ertoe overgegaan om een hertelling te houden. 

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: