Verklaring Anti Fraude Platform

Het AFP heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Er bleken, evenals in 2015 vele open dozen te zijn. Net hebben wij vernomen dat de procedure voor aanlevering plotseling gewijzigd is.

De voorzitters laten hun materiaal achter zonder controle en worden gezegd dat zij op een later tijdstip terug geroepen zullen worden als er iets niet klopt. Dit is o.i. wederom een wettelijke overtreding en een handeling die ook de voorzitters van de stembureaus in een wettelijke aansprakelijke positie kan plaatsen. De vertraging die hiermee gepaard zal gaan is ook onacceptabel.

Het is zaak dat het verkiezingsproces zo transparant en efficiënt mogelijk afgerond wordt en het plotseling eenzijdig wijzigen van procedures maakt het moeilijker voor de samenleving om te begrijpen. Immers de kiezers hebben ook recht om zo spoedig mogelijk het resultaat van de verkiezingen te hebben.

Wij vragen daarom aan het Centraal Hoofdstembureau om ook in dit vervolg proces van de verkiezing aan de samenleving duidelijk te maken, waarop zij kunnen rekenen en op welke termijn. Ook rekenen wij erop dat de beveiliging van het kiesmate riaal opgevoerd wordt.

Het AFP zal samen met alle andere waarnemers het proces blijven volgen en het AFP meldpunt blijft aktief t.b.v. de totale samenleving.

ANTI-FRAUDE PLATFORM
CC: OKB, OAS, CARICOM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: