PERSCOMMUNIQUE SNWIS 25 mei 2020

Ter afsluiting van de tussentijdse rapportages,

De SNWIS kan het volgende rapporteren n.a.v. de observaties van haar waarnemers (na 13.00 uur):

  • Op sommige stembureaus werden de stembiljetten niet consequent voorzien van een handtekening van de voorzitter (met het risico dat het stembiljet ongeldig verklaard kan worden)
  • Op veel stembureaus werd aan seniore burgers geen voorrang verleend bij de stemming.
  • Op een stembureau werden extra stembussen aangevoerd, omdat aanwezige stembussen vol zouden zijn.
  • De lange wachttijden en rijen bij stembureaus hebben ertoe geleid dat kiezers zonder te kunnen stemmen huiswaarts keerden.
  • Sommige stembureau voorzitters stonden niet toe dat politieke waarnemers in het stemlokaal aanwezig mochten zijn bij de telling.

Ten aanzien van de sluiting van de stembureaus is er veel verwarring ontstaan. Sommige stembureau voorzitters waren door het Onafhankelijk Kiesbureau niet of niet tijdig op de hoogte gesteld dat de sluiting van de stembureaus verschoven werd naar 21.00 uur. Zij persisteerden bij de sluiting van het stembureau om 19.00 uur en besloten, na een rustperiode, over te gaan tot de telling van de stemmen.

De waarnemers van de SNWIS hebben op 25 mei circa 200 stembureaus bezocht. SNWIS zal in een spoedig uit te brengen eindverslag rapportage doen van de waarnemingen.

Het instituut zal zich de rest van de nacht bezig houden met de Snapcap, waarbij de resultaten van de tellingen op de stembureaus digitaal worden bijgehouden.

Meer over Snapcap op https://25mei2020.sr/snapcap/.
Namens SNWIS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: