Opiniepeiling Idos: NDP verliest meerderheid in parlement na verkiezing 25 mei 2020

DNA-voorzitter J. Geerlings-Simons zal plaats moeten maken voor kandidaat uit oppositie

In KAAK waren te gast dr. H. Breeveld (politicoloog), ir. W. Ramautarsingh (econoom), drs. G. Truideman (politicoloog) en drs. J. Krishnadath (socioloog), die zich bogen over de resultaten van de laatste Idos opiniepeiling. De deskundigen kwamen tot de conclusie dat met nog enkele dagen te gaan naar de stembusgang op 25 mei, een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend kan worden. Ondanks de grote groep twijfelaars kan worden vastgesteld dat de NDP een fors verlies in Paramaribo zal oplopen ten terugvallen van 9 naar 5 DNA zetels. De terugval in Paramaribo allen al zorgt ervoor dat de NDP naar de oppositiebanken zal worden verwezen op 25 mei 2020. Het verliezen van de parlementaire meerderheid voor de NDP, brengt met zich mee dat op de 1ste DNA vergadering welke in de maand juni zal plaatsvinden, er een nieuwe DNA-voorzitter gekozen zal worden die afkomstig zal zijn uit de gelederen van de huidige oppositie. Met de installatie van een nieuwe DNA-voorzitter zal het tijdperk Jennifer Geerlings-Simons afgesloten worden.

Zwevende kiezers

De Corona pandemie heeft een genadeloos effect op de samenleving veroorzaakt, zo ook op de planning van verschillende onderzoekbureaus als het Idos. Een ongenadig effect heeft ze ook gehad op de campagnevoering en campagne-kas van politieke partijen die vaak een volledige omslag moesten maken in de hun bekende methoden van  campagnevoering en zelfs nieuwigheden moesten introduceren om zodoende het kiesgedrag van kiezers te beïnvloeden. Het resultaat hiervan is dan ook dat met nog enkele dagen te gaan naar de stembusgang op 25 mei, een substantieel deel van de kiezers nog steeds tot de zwevende kiezers gerekend kunnen worden. In een peiling die het IDOS op 20 mei verrichtte gaf 34.3% de kiezers in Paramaribo te kennen dat zij nog geen duidelijke keus hadden gemaakt op wie te stemmen. Nog eens 17.9% gaf te kennen dat stemmen een geheim karakter heeft, waardoor ze die informatie niet aan het IDOS wilden verstrekken. De andere helft van de kiezers die zeggen te zullen stemmen kon ons duidelijk doorgeven voor welke partij zij zouden stemmen. Ditzelfde beeld werd ook gemeten in een Idos-peiling die op 7 Mei 2020 werd uitgevoerd.

Diverse Idos -peilingen in 2019-2020

In het afgelopen anderhalf jaar heeft het Idos zes peilingen verricht waarvan 3 landelijk in 2019 (uitgezonderd het kiesdistrict Sipaliwini, Ressort Sarakreek uit het kiesdistrict Brokopondo en ressort Galibi uit het kiesdistrict Marowijne). Daarnaast zijn erin 2020 waarvan de laatste in maart en mei 2020 verricht in kiesdistricten, Para, Coronie, Commewijne, Nickerie en Paramaribo. In het navolgende zullen we ons richten op de resultaten zoals die in het Kiesdistrict Paramaribo zijn gemeten, omdat in dit kiesdistrict de grootste omslag in kiezersvoorkeuren te verwachten valt en derhalve in belangrijke mate zal bijdragen aan het verlies van de Parlementaire meerderheid waarop de NDP steunt.

In de onderstaande tabel ziet u hoe het de NDP vergaan is op zes meetmomenten waarvan twee in de verkiezingsmaand mei 2020. Gerekend over deze zes meetmomenten stemt gemiddeld 15.9% van de kiezers uit Paramaribo op de NDP. Dat er op 25 mei geen spectaculaire toename of afname van dit gemiddelde verwacht kan worden, wordt geconcludeerd uit de geprojecteerde trendlijn.

Een gemiddeld aantal stemmen van 16% levert, bij een kiezers opkomst van 78%, vier (4) DNA-zetels op in Paramaribo. (78% is de kiezers opkomst uit 2015 voor wat betreft Paramaribo en hebben wij voor het rekengemak aangehouden.)

Nu zult u uiteraard opwerpen dat een deel van de mensen die twijfelen of hun voorkeur voor zich hielden ook wel voor de NDP zullen stemmen. Wanneer we dit percentage kiezers dat zegt voor de NDP te stemmen toepassen op de groep zwevende kiezers en de andere groep die wel een voorkeur heeft maar deze niet kenbaar wilde maken, dan zien we dat na een dergelijke aanpassing de NDP 24.4% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo zal winnen op 25 mei 2020.

Ter vergelijking: in 2015 behaalde de NDP 49.2% van de stemmen in het kiesdistrict Paramaribo wat goed was voor 9 DNA zetels. De Oppositionele partijen (V7, AC en DOE) behaalden 48.3% van de stemmen en dat was goed voor 8 DNA zetels. Met een terugval naar 24% van de stemmen is de NDP nog maar goed voor maximaal 5 DNA zetels in Paramaribo. We kunnen dan ook stellen dat de NDP in Paramaribo een zeer sterke terugval zal hebben van 9 DNA zetels naar 4 maximaal 5 DNA zetels.

Uitgaande van het gegeven dat alle, in ieder geval “belangrijke”, politieke partijen te kennen hebben gegeven geen coalitie met de NDP te zullen vormen, moet gesteld worden dat het forse verlies van de NDP in Paramaribo alleen al, er voor zorgt dat de NDP naar de oppositie banken zal worden verwezen op 25 mei 2020. Naast verlies van zetels in het kiesdistrict Paramaribo mag verwacht worden dat deze trend zich ook in andere districten zal voortzetten. Een factor die het moeilijk maakt om vrij correct te voorspellen wordt veroorzaakt door het hoge percentage zwevende kiezers (45% en hoger) die men op Brokopondo na in alle kiesdistricten tegenkomt. De verwachting van het Idos is dat de NDP op basis van de “beschikbare data” met tussen de 14 en 17 zetels uit deze verkiezingsstrijd zal komen.

Het gevolg van het verliezen van de parlementaire meerderheid voor de NDP, brengt met zich mee dat op de 1ste DNA vergadering welke in de maand juni zal plaatsvinden, er een nieuwe DNA voorzitter gekozen zal worden die afkomstig zal zijn uit de gelederen van de huidige oppositie. Met de installatie van een nieuwe DNA-voorzitter zal het tijdperk Jennifer Simons afgesloten worden.

Idos

(22 mei 2020)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: