“Door een kruid, Corona eruit”

De taboe rond “oso dresi”

Binnen onze maatschappij zijn wij bekend met onze “oso dresi’s”. Deze huismiddeltjes worden veelal bereidt middels onze eigen Surinaamse kruiden. De kennis van deze middeltjes wordt selectief en vaak binnen een mysterieus kader overgedragen. Intussen is in de afgelopen jaren meer ruchtbaarheid en transparantie gegeven aan het beroep, en de werkwijze van de “kruidendokter”. Eveneens omtrent de werking en de geneeskrachtigheid van onze Surinaamse kruiden. Verscheidene kundige Surinaamse kruidenkenners hebben bijgedragen om de sluier te lichtten omtrent dit onderwerp. Echter kan onderbouwd worden gesteld, dat met de komst van Richard Cullimore zaken een betere wending aannamen. De verscheidene door hem ontvangen nationale en internationale onderscheidingen en certificaten zijn bekend, te bezichtigen en hun bron te traceren. Zo is onder andere in 2019 door ROC TOP Amsterdam aan hem gevraagd, college te verzorgen aan de studenten van de vierjarige verpleegkundige opleiding omtrent de techniek en de werking bij het toedienen van kruiden. Dit mocht Cullimore als enige kruidenkenner doen en heeft daarvoor ook een certificaat ontvangen. Het valt toe te juichen dat met de komst van Cullimore er nationaal en internationaal een bredere opening is gemaakt in de sector en vooral bekendheid is gegeven aan de helende kracht van onze Surinaamse kruiden.

Cullimore en Corona

De wereld werd tegen december van 2019 opgeschrikt door de komst van “een ziekte” in China die vliegensvlug talrijke personen de dood injoeg. Allerhande speculaties werden gedaan omtrent het ontstaan van dit, naar nu blijkt een virus te zijn. Van besmetting middels het eten van vleermuizen en andere niet gangbare diersoorten tot het bewust kweken en verspreiden van het virus werd de wereld ingestuurd. Het virus kreeg oorspronkelijk de naam “Corona”, welke inmiddels is omgedoopt tot “Covid-19”. Thans heeft het virus zich wereldwijd verspreid en zijn meer dan drie miljoen mensen besmet en meer dan tweehonderd duizend personen overleden.

De kruidenkenner Cullimore kreeg tegen december 2019 een aantal personen van Chinese afkomst in zijn praktijk. Deze niet traditionele Surinaamse chinezen hadden allen luchtweg klachten. Het in het oog springend aantal ademhaling gerelateerde ziekteverschijnselen bij een bepaalde etnische groep wekte enige argwaan bij hem op. Hij attendeerde enkele aan instanties gerelateerde functionarissen hierop, met het advies om dit verschijnsel aan een onderzoek te onderwerpen. Men sprong er echter nonchalant mee om en sloeg er geen acht op. Conform de behandelwijze van long- en ademhaling gerelateerde aandoeningen werd door Cullimore het verschijnsel middels een kruidenthee succesvol aangepakt. Het aantal Chinese bezoekers van zijn praktijk nam gestaag toe wat bij verscheidene anderen opviel en de wenkbrauwen deed fronzen. Er werd ook een flink aantal pakken van die kruidenthee aangekocht, wat ertoe leidde dat Cullimore verder navraag deed bij de groep. Aan hem werd verteld dat in China velen van hun familieleden en kennissen de ziekte verschijnselen hadden en zij de thee naar hen opstuurden. Onderwijl werd de wereld bekend met het coronavirus. Cullimore verdiepte zich in de materie met de vrijgekomen informatie en zijn opgedane ervaringen met de verschijnselen van de personen die hij mocht behandelen. Hij verfijnde de kruiden substantie en diende direct ook zichzelf en zijn personeel het middel toe als preventie tegen eventuele besmetting. De substantie bestaat uit kruiden die normaal in ons land voorkomen. Ook wordt de bast van onze woudreus gebruikt, natuurlijk is de juiste soort van belang. De substantie blijkt heilzaam te zijn gezien de genezing van de personen die bij hem voor behandeling kwamen. Inmiddels hadden ook enkele Surinamers en in het buitenland woonachtige ex- landgenoten zich bij hem aangemeld. Velen kochten de substantie en vertelden dat zij het naar kennissen opstuurden in onder andere Nederland, België, Duitsland, America en de eilanden Curaçao en Aruba. Dat het kruidenmiddel voor genezing zorgt is bij meerdere personen na te trekken. De behandeling en het resultaat van onder andere een inheemse dame die de symptomen vertoonde na contact met een Frans Guyanezen besmette persoon, is vastgelegd. Van een gespecialiseerde IC verpleegkundige in Nederland, die de ziekte op zijn werkplek opliep, ontving Cullimore een ondertekend faxbericht waarin de genezing werd bevestigd. Het geeft Cullimore een goed gevoel dat hij middels zijn remedie heeft mogen bewerkstelligen dat personen zijn genezen. Hij voelt zich geroepen om middels zijn kennis omtrent onze eigen Surinaamse kruiden een bijdrage te leveren aan het verhelpen van kwalen die veel leed met zich meebrengen. Om meer duidelijk en transparantie te geven aan de helende werking van kruiden, staat Cullimore ook in nauw contact met medici die de verrichtingen vanuit hun discipline analyseren. Door hem wordt benadrukt dat het om Surinaamse kruiden gaat en dus ook niet duur hoeven te zijn. Hij vindt het echter jammerlijk dat nogal wat personen sceptisch tegenover zijn behandelingsmethode staan en soms zelf de spot met hem willen drijven. De kruidensubstantie welke ook preventief tegen corona mag worden gebruikt, heeft door de resultaten op gegeven moment aangetoond dat zelfs deze critici aan zijn deur klopten. Hooggeplaatste autoriteiten, maar ook artsen die sceptisch waren zijn tenslotte toch zelf langsgekomen. Hij vindt het jammer dat nog veel landgenoten ondanks de bewijzen van het verdwijnen van de aandoening zich presenteren, het een eenvoudige “srananman” niet gunnen om erkend te worden als een genezer van een wereldwijd teisterende ziekte. Gelukkig zijn in ons land volgens officiële bronnen slechts enkele gevallen bekend en 1 dode te betreuren. Echter moeten wij wel beseffen dat er ook onbekende gevallen kunnen zijn waarvan de officiële instanties dus niet op de hoogte van zijn. Voorzichtigheid is dus absoluut geboden.                                                                                                                                

F.L

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: