Noodkreet uit India “Er is grote angst dat repatriëring straks onmogelijk wordt”

Ongeveer 2,5 week geleden heeft Viresh Jagesar zijn persoonlijk verhaal verteld over hoe het is om in India gestrand te zijn, samen met zijn ouders en wat voor impact de lockdown heeft op de groep Surinamers.

Jagesar vertelt dat er gelukkig vergelijkbare medicijnen voor zijn vader zijn gevonden. “Niet in de juiste dosering helaas, maar liever iets dan niets”, merkt hij op.

Zorgen

“De groep gestrande Surinamers in India is nog gezond en veilig, maar de situatie hier wordt steeds erger en we vragen ons wel af hoe lang we nog gezond en veilig zullen blijven. Volgens de website van het Indiase ministerie van Gezondheid lopen de besmettingen op tot in de tienduizendtallen en het aantal doden tot in de duizendtallen. Zes weken geleden waren dat nog maar enkelen. Het lijkt erop dat India op weg is naar een piek en dat belooft niet veel goeds. Er is grote angst dat de repatriëring  straks onmogelijk wordt”, laat Jagesar vanuit New Delhi weten.

Vooruitzichten

“Inmiddels zijn we nu al 6 weken verder en er is nog steeds geen vooruitzicht voor repatriëring van de gestrande Surinamers. Tijdens de Covid-19 persconferentie van 29 april 2020 werd duidelijk dat repatriëring nog even gaat duren. Deze mededeling kwam heel hard aan en nam alle hoop om thuis aan te komen weer weg. Er werd over en weer geappt en iedereen sprak frustratie uit. Waarom is men na 6 weken nog steeds zo vaag omtrent repatriëring? 

Met het oog op de komende piek in India, is het noodzakelijk dat gestrande Surinamers in India zo snel mogelijk worden gerepatrieerd.” 

Jagesar heeft samen met de groep van gestrande Surinamers enkele suggesties bedacht om het repatriëren sneller en veilig uit te voeren. “Ik verzoek het Covid-19 managementteam om deze suggesties in overweging te nemen bij het beleid.”

Hieronder leest u de voorstellen van de groep uit India

  • Suriname hanteert een te strenge quarantainebeleid. Dit beleid kost de Staat onnodig veel geld. Suriname kan het quarantaine beleid versoepelen onder de volgende voorwaarden:
  • Iedere reiziger zou voorafgaand aan boarding een door een arts afgegeven gezondheidsverklaring moeten overleggen, waaruit blijkt of je positief of negatief bent getest voor Corona. Mensen die positief zijn getest, gaan uiteraard niet mee. 
  • Iedere reiziger is verplicht een mondkap op te doen en handschoenen te dragen.
  • Bovenstaande voorwaarden verminderen het gezondheidsrisico en hoeft een verplichte quarantaine van 14 dagen niet aan de orde te zijn. Daarnaast is het goed om te melden dat de groep in India al 6 weken in quarantaine zit. Deze groep is gezond. Er is een risico op besmetting tijdens de reis, maar met de bovenstaande maatregelen is dat risico bijna nihil.
  • Suriname zou de thuisquarantaine kunnen heroverwegen. Iedere reiziger tekent een verklaring waarin staat dat als ze de regels niet naleven, zij dan een boete en/of een gevangenisstraf riskeren.
  • Met betrekking tot de repatriëring op 20 april 2020 was het beleid van de overheid gericht om de mensen te repatriëren die in maart zouden terugkeren. Ons advies is om bij een volgende repatriëring op basis van een risico gebaseerde aanpak mensen te repatriëren. Een aantal voorbeelden: haal mensen uit India, Indonesië en China eerst terug. Vooral in India is de situatie aan het verergeren. Haal mensen die gezondheidsproblemen hebben terug. Haal senioren burgers terug (bijvoorbeeld 65+), omdat uit onderzoek blijkt dat vooral deze groep kwetsbaar is. Haal mensen die nu in Nederland problemen ondervinden terug. De buitenposten zouden hierin kunnen helpen door een inventarisatie te maken van wie wel of niet tot een risicogroep behoort.
  • Suriname zou op ministerieel niveau kunnen onderhandelen met de Nederlandse regering met als doel de gestrande Surinamers in Nederland toe te laten, zodat zij in Nederland kunnen wachten op de volgende repatriëringsvlucht. De meeste hebben een geldige Schengenvisum. Nederland laat bijvoorbeeld transit reizigers toe, maar dan moet er wel een doorvlucht bevestigd zijn. Daarnaast heb ik begrepen dat de transit op Schiphol niet langer dan 24 uur mag duren. Suriname zal een repatriëringsvlucht dus perfect moeten laten aansluiten. Er gaat bijvoorbeeld op 10 mei en op 12 mei een vlucht vanuit Delhi naar Amsterdam. Suriname zal dus een repatriëring op tenminste één van deze data moeten organiseren met een vertrektijd na 08:00 uur Nederlandse tijd. Alle hoop van de groep is gevestigd op deze data.   
  • Als de Surinaamse overheid vasthoudt aan overheidsquarantaine en dus daardoor de plekken beperkt blijven en de kosten onbeheersbaar, overweeg dan het huren van vakantiewoningen en vraag via de buitenposten of mensen bereid zijn naar redelijkheid te delen in de kosten. 
  • Een tip voor het Covid-19 managementteam is dat de communicatie transparanter mag. Leg het plan uit, laat ook zien waarom repatriëring niet lukt, welke uitdagingen er zijn en laat zien welke concrete acties uitgevoerd worden.

De groep gestrande Surinamers in India doet nogmaals met klem een verzoek aan de Surinaamse autoriteiten om zo snel mogelijk te starten met repatriëring. Vooral ook omdat de KLM nu nog regelmatig vliegt van Delhi naar Amsterdam. De gestrande groep in India is al in het bezit van een KLM-ticket en kan met iedere vlucht vanuit Delhi naar Amsterdam mits een doorvlucht naar Paramaribo is bevestigd. Suriname zou van deze regeling kunnen profiteren. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: