Groep medewerkers Greenheart stapt naar bond

GGWO: “We zullen het bedrijf in gebreke stellen”

Een groep medewerkers van houtverwerkingsbedrijf Greenheart NV maakt onzekere tijden door. De werknemers zijn thuis gezet en hebben over de afgelopen maand geen loon ontvangen. De spanningen tussen een groep van 23 personen en het bedrijf zijn ontstaan door een gebrek aan stofmaskers. De mannen hebben het bedrijf gewezen op het gevaar om zonder beschermende maskers hout te verwerken. Volgens de vertegenwoordiger van de groep, Ricky Karwofodi, zijn bepaalde houtsoorten giftig. Karwofodi zegt dat in februari het bedrijf de medewerkers had geïnformeerd dat er geen stofmaskers van het type N95 meer beschikbaar zouden zijn. Gezocht zou worden naar alternatieven, maar dat vonden de medewerkers niet geschikt. “De mannen in de productie hebben de maskers nodig voor het verwerken van Makkagrie hout. Het kan ademhalingsproblemen veroorzaken”, zegt Karwofodi. “Na een gesprek met de leiding van het bedrijf werden Indonesische medewerkers voor het werk ingezet, die zonder neuskap met zakdoeken het werk deden”, deelt Karwofodi mee. De spanningen liepen hoog op en Karwofodi werd geschorst. De groep medewerkers werd na een gesprek ook naar huis gestuurd met de mededeling dat zolang er geen stofmaskers beschikbaar zijn er geen werk voor ze is.

Geen uitbetaling

Doordat de medewerkers over de afgelopen maand niet zijn uitbetaald, zijn de medewerkers verhit. “Ze proberen ons nu het bedrijf uit te krijgen via allerlei manieren, maar we zijn lid van de bond bij C-47, Greenheart Group Werknemers Organisatie (GGWO), dus laten ze met een goede afkoopregeling komen”, zegt Karwofodi. De medewerkers hebben ondertussen aangeklopt bij hun bond en deze heeft aangekondigd het bedrijf in gebreke te zullen stellen.

Reactie Greenheart

Greenheart heeft aangegeven nog niet met een reactie te komen. Een medewerker die ook lid is van GGWO, laat weten dat Greenheart heeft geprobeerd om met alternatieven te komen. Die genoemde alternatieven, zoals een zelfgemaakte kap, zakdoek en ‘t-shirt voor de neus’ zijn door de medewerkers juist afgewezen, laat Karwofodi weten. “Vanwege de ‘shutdown’ door het Coronavirus kan het bedrijf niets importeren of exporteren”, laat deze medewerker weten, die vindt dat het bedrijf zich juist inzet voor de medewerkers. “Op dit moment wordt ook geen giftig hout gezaagd, omdat we geen maskers hebben. Daarom zagen we nu alleen Basralocus en Grofolo. De komende 5 maanden verwerken we geen giftige houtsoorten vanwege het gebrek aan maskers”, laat de medewerker weten, die anoniem wilt blijven.

Reactie GGWO

Claudette Etnel, secretaris van de bond, zegt dat de medewerkers hebben geweigerd om de stoffen in te ademen in verband met hun gezondheid. “Greenheart heeft een mededeling, waarbij ze aangeven dat als de veiligheid in gevaar is, men niet hoeft te werken en volgens Arbeidsinspectie kan dat ook niet. De mannen hebben hierop aangegeven dat zolang er geen maskers zijn, ze niet zullen werken”, deelt Etnel mee. Vanwege de Coronasituatie zijn de maskers nu haast nergens te vinden. De bond zegt dat zij het bedrijf hebben gebeld om een adres door te geven waar er maskers worden verkocht. “Maar dit is zonder resultaat gebleven en de mensen zijn naar huis gestuurd met de mededeling dat ze worden opgeroepen wanneer er weer maskers zijn.”

Volgens Etnel hebben de mannen kunnen overeenstemmen dat ze wel iedere morgen de presentielijst tekenen. Ze zijn daarom erg gebelgd dat zij over de afgelopen maand geen salaris hebben ontvangen. De bond heeft ook bij de Arbeidsinspectie de aangeboden alternatieven, zoals zakdoek en t-shirt voor de neus, bekritiseerd. “Hierop heeft Arbeidsinspectie een brief gericht aan het bedrijf dat er voor maskers voor de medewerkers moet worden gezorgd”, stelt Etnel. Etnel is vooral gepikeerd dat de groep medewerkers een brief heeft ontvangen, waarin staat dat het bedrijf vanwege de precaire situatie zal inkrimpen. “En uitgerekend deze 23 mensen hebben een voorstel gehad om te worden afgekocht zonder dat de bond hiervan in kennis is gesteld. De GGWO, waar de mannen zijn aangesloten, zal Greenheart dan ook in gebreke stellen”, aldus Etnel.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: