SPA: Sociaal dialoog belangrijk om pandemie en economische crisis te overwinnen

De Internationale Arbeiders Organisatie (ILO), heeft ervoor gekozen haar thema in verband met de herdenking van 1 mei dit jaar te concentreren rond de Covid-19 pandemie. Het thema luidt als volgt: “Stop the pandemic; safety and health at work can save lives”. Indachtig het thema van de ILO, is de boodschap van de SPA gericht op de gevolgen van de Covid-19 pandemie nu en in de nabije toekomst voor de arbeidsverhoudingen in Suriname. Zoals elders in de wereld, zijn ook in de Suriname de overheid, werkgevers en werknemers geconfronteerd met enorme uitdagingen in het treffen van maatregelen om de besmetting met en of verspreiding van het covid-19 virus te voorkomen. Gezondheids- en veiligheidsprotocollen op de werkvloer zijn nu meer dan ooit een must. Menig protocol is in de afgelopen twee maanden aangepast en direct in uitvoering gebracht, waarmee ook extra kosten gemoeid zijn. De vaste lasten van de onderneming, verhoogd met additionele kosten i.v.m. gezondheids- en veiligheidskosten tegenover teruglopende omzetten, zal een heleboel ondernemingen een negatief saldo opleveren.

Op termijn indien de partiele lockdown gehandhaafd blijft, is het verwachtbaar dat ondernemingen in de rode cijfers komen te zitten. Het is daarom dat de gevolgen van de pandemie in een sfeer van vertrouwen en goede bedoelingen wederzijds tussen de vakbeweging. Lonen en salarissen moeten gegarandeerd blijven voor werkers; werkplaatsen ook. Vanuit de vakbeweging is daarom altijd opgeroepen tot sociaal dialoog. Gelukkig dat vele werkgevers het nut hiervan inzien. De komende tijd zal concreet meer invulling hieraan gegeven moeten worden, zodat de gevolgen voor de arbeidsverhoudingen niet desastreus behoeven te zijn als gevolg van de pandemie en de economische crisis. Er zal meer tijd en aandacht besteed moeten worden aan branche gerichte aanpak. De Surinaamse Partij van de Arbeid wenst aan ieder en in het bijzonder de wrokoman een veilige, gezonde en vruchtbaar arbeidsjaar toe in solidariteit, dialoog en eenheid. Wan lespeki wrokoman dey!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: