Verklaring i.v.m. 47 jaar BEP

De politieke partij Broederschap en Eenheid in Politiek, nader te noemen (BEP), herdacht gisteren haar 47-jarig bestaan in een aangepaste sfeer. Dit, gelet op de maatregelen rond Covid-19. Op 29 april 1973 is de BEP, als gevolg van fundamentele verschillen van inzichten voor wat betreft de denkrichting/ideologie die de PBP zou moeten volgen, opgericht. De BEP is historisch bekeken een fragmentatie van de PBP. Aan de ene kant stonden de conservatieven, voor een groot deel de ouderen en aan de andere kant de progressieven, die voor het grootste deel bestond uit jongeren die gemiddeld betere scholing hadden. De meeste onderwijzers met een binnenlandachtergrond, maakten deel uit van de voornoemde progressieve groep. Het primaire focusgebied van de BEP was bij de oprichting, het binnenland van Suriname, zulks omdat in dat deel van het Surinaamse grondgebied, het meest werd en wordt bewoond door mensen met de meeste ontwikkelingsachterstanden in elk opzicht. Hierdoor is de terminologie ‘gemarginaliseerden’ van toepassing op de groepen die in de achterstandsgebieden wonen. De BEP heeft als basisdenkrichting de ‘Regionale Ideologie’, kort genoemd de RI. De RI herbergt in zich, de sociaaldemocratische principes. 

Deelname aan algemene en vrije verkiezingen

De nieuwe en jonge politieke partij BEP heeft voor de eerste keer als zelfstandige partij deelgenomen aan de verkiezing van 19 november 1973. Dit amper 7 maanden na de oprichting. De pogingen om in pre-electoraal verband met de PNP de verkiezing in te gaan, was faliekant mislukt, mede als gevolg van de bevoogdende houding die de PNP tentoonstelde aan de onderhandelingstafel. De BEP heeft toen zelfstandig deelgenomen aan de verkiezing, met de opmerking dat enkele personen, waaronder de heer Henk van Ommeren, als lijsttrekker op de kandidatenlijst van de BEP in Paramaribo prijkte. De moedige daad om ondanks alle tegenslagen en onervarenheid met het verkiezingsgebeuren, toch als zelfstandige partij deel te nemen aan de verkiezing van 1973, wordt door de BEP als een historische daad ervaren. Dit, niettegenstaande het feit dat er geen zetelwinst behaald is. De kandidaat van Brokopondo bij die verkiezing, was de toenmalige voorzitter, de heer Bill Eugene Pryor, die op enkele stemmen na, de zetel is misgelopen. Het is ook de kandidaat van Marowijne, de heer Petrus Domini, niet gelukt om de zetel in dat kiesdistrict te behalen. 

In 1977 ging PBP en de BEP in combinatieverband en wel onder de naam ‘Wi Eigi Busnengre Partij’ de verkiezing in. Ook bij deze verkiezing behaalde de BEP geen zetel. In 1980 zou vervroegde verkiezing worden gehouden. De BEP was een pre-electorale bundeling aangegaan met de Volkspartij. De verkiezing ging niet door vanwege de machtsovername van 1980 door de militairen. In 1987 werd de BEP gereactiveerd. Met name de jongeren van toen, verenigd in het Ondersteuningscomité voor de Ontwikkeling van het Binnenland (OCOB), hebben na analyse ervoor gepleit, dat er geen kandidaten werden aangesteld in zogenoemde oorlogsdistricten. De afspraak met de NPS voor de invulling van de ministerspost Districtsbestuur en Decentralisatie, thans Regionale Ontwikkeling, werd niet nageleefd. In 1991 namen BEP en Palu het initiatief om een pre- electorale bundeling te vormen. De HPP, Pendawalima, PSV, DA en OPDA sloten zich aan. Helaas vielen Palu en PSV vroegtijdig uit de boot. 

De BEP verwierf in die bundeling 3 zetels. De heren Bill Pryor, Marcel With en wijlen Ronnie Pansa, waren de parlementariërs van de BEP in DNA. Bij de verkiezingen van 1996 verwierf de BEP 1 zetel in de persoon van de voorzitter, Caprino Alendy, in DA’91 verband. In 2000 werd Cornelis Kanalie gekozen als parlementariër van de BEP in Brokopondo in DA’91-verband.  Vanaf de afsplintering van de Abop in 1990 van de BEP, is de BEP bezig geweest herenigingspogingen richting Abop te ondernemen. Het zou pas in 2003 lukken om een samenwerkingsprotocol (het protocol van Unique) te tekenen met Abop. Kort daarna werd Seeka-deel van het protocol.

A-Combinatie werd een feit. Bij de verkiezingen van 2005 kreeg A-Combinatie 5 zetels, waarvan de BEP 4 zetels en Abop 1 zetel kreeg. BEP zou evenals Abop voor het eerst regeerverantwoordelijkheid krijgen. In 2010 behaalde A-Combinatie 7 zetels, waarvan 4 voor de BEP en 3 voor de Abop. De prognose was minimaal 9 zetels. Vanwege het bekende ‘laat is laat’ fenomeen, is de prognose lager uitgepakt. Op deze jaardag van de BEP zal niet nader worden ingegaan op het ontstaan van het voornoemde fenomeen.

Historische overwinning bij de komende verkiezing

Na een periode van neergang qua ledenaantal en interne bestuurlijke perikelen,  maakt de BEP thans een zichtbare groei door de afgelopen 2 jaar. Leden die de partij de rug hadden toegekeerd, zijn in groten getale weer thuis. Ook doet een positieve ontwikkeling zich voor, dat grote groepen millennials zich spontaan aanmelden bij de partij. De betrouwbaarheid en principes van de partijzijn elementen, die meewerken aan de positieve ontwikkeling van de partij. Het zijn ook deze ingrediënten, die garantie bieden voor het behalen van een historische overwinning bij de aanstaande verkiezingen. Historisch, omdat het de eerste keer zal geschieden dat de BEP op eigen kracht zetels gaat behalen. Zoals eerder gesteld, is op het nippertje niet gelukt om op eigen kracht zetels te verwerven.

BEP’ers aller landen, verenigt u, want eenheid maakt macht.

De voorzitter 

Drs. Ronny Asabina 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: