De buren hebben Cairo gered

Er is in de media een uiteenzetting gegeven wat er zich zou hebben afgespeeld op de avond van de inval bij een voormalige militair door personen handelende in opdracht of toestemming van het Directoraat Nationale Veiligheid. De media is over het algemeen terughoudend en coulant geweest naar de directeur van DNV en dat komt door haar inzet in het Covid-managementteam. Daarin opereert ze consistent en met uithoudingsvermogen en geduld. En we zijn er nog lang niet. Maar wat er zich die avond bij Rodney Cairo is gebeurd, moet toch wel de aandacht krijgen. Het moet niet kunnen in Suriname dat nadat men ‘intel’ krijgt, er invallen plaatsvinden in huizen van mensen, zonder dat de pg en de politie erbij komt kijken. DNV en haar ambtenaren hebben geen opsporingsbevoegdheid en mogen geen invallen plegen bij burgers. Dit is niet de jaren ’80 waar men naar believen invallen pleegde men mensen thuis werden opgehaald. De illegale inval bij Cairo is bekend geweest bij en is misschien ook nog opgezet door mensen op het kabinet van de president. Men heeft op de radio aangegeven dat de handelingen correct waren en dat het te maken heeft met ‘intel’. Met intel bedoelt men dat het ging om informatie die verkregen is uit spionage (volgen van de gangen van Cairo, zijn mails, apps en telefooncalls) of andere informatie die men via geheime inlichtingen heeft verkregen. Er vinden in de wereld door geheime diensten in de wereld, zeker de grote, illegale liquidaties plaats. Ze zijn ook betrokken in het op gang brengen van politieke onrust en oproer, zodat bepaalde politieke leiders kunnen worden afgezet. Politieke liquidaties worden uitgevoerd tot in andere landen. Een laatste voorbeeld, op basis van ‘intel’, is dat van de journalist Adnan Kashogi (Arabier uit Saudi Arabie). Ook de poging tot liquidatie van Sergei Skripal en zijn dochter Yulia heeft te maken met werk van de geheime diensten. Het is opvallend dat de geheime dienste niet meer direct worden genoemd als er liquidaties plaatsvinden of wanneer er politieke onrust in een land plaatsvindt. De geheime diensten worden genoemd wanneer documentaires worden gemaakt enkele jaren of decennia nadat liquidaties of het in ongenade geraken van politieke leiders en staatshoofden wordt belicht. Liquidaties worden heel subtiel uitgevoerd door de grote geheime diensten en er is internationaal geen politieke beweging om deze handelingen van de geheime diensten aan banden te leggen. Zo wordt er ook op grote schaal gespioneerd, zelfs staatshoofden van grote landen zijn daar slachtoffer van. De geheime diensten van de kleinere landen willen ook met de mode meedoen. Ze richten dan ordinaire bloedbaden aan. Dat is onder andere te zien in Azie en Midden-Amerika. 

In het geval van Cairo is de zaak nu in behandeling bij Kapitale Delicten. Die heeft intussen twee verdachten gearresteerd. Opvallend is dat het niet gaat om militairen die door de politie zijn ingesloten. In de krant wordt gemeld dat 5 zwaar gewapende personen in opdracht van het Directoraat Nationale Veiligheid een inval hebben gepleegd in de woning van Cairo. De politie zou de ambtenaren van DNV die betrokken zijn in deze illegale inval ook moeten opsporen en ze moeten vervolgd worden. De vraag rijst wie deze 5 personen zijn. Het blijkt dat het (ook) gaat om mensen die uit het buitenland komen, een verdachte zou een Nederlandse paspoort bij zich hebben. Vanwaar komen deze mensen vandaan? Wie heeft ze naar Suriname gehaald? Zijn ze nog in Suriname of zijn ze al naar de buurlanden gevlucht?  

De politie zou het strafdossier naar het parket hebben opgestuurd. De pg zou hebben verklaar dat de inval illegaal is geweest. 

Wat hebben de zwaar gewapende mannen in de woning van Cairo hebben trachten te doen? De mannen hebben onder bedreiging en mishandeling getracht Cairo te ontvoeren. Wat zouden ze met Cairo doen? In deze hebben de alerte buren roet in het eten gegooid van DNV. Zij schakelden de politie in die op tijd ter plaatse arriveerde. Ter plekke gaf een man op het erf van Cairo aan de politie te kennen dat hij in opdracht van de directeur van DNV, Daniella Veira, met een operatie bezig was. Deze man verwees de politie om verder contact op te nemen met de directeur van DNV. De directeur van de DNV is dus betrokken bij deze illegale handeling. Op deze man heeft de politie handschoenen en een Nederlands paspoort aangetroffen. Uit een buurtonderzoek blijkt dat in deze zaak 3 buitenlandse vrouwen ook zijn betrokken. In de krant staat dat de agenten, terwijl ze die avond ter plekke waren om de zaak te onderzoeken, een telefoontje hebben gehad van het hoofd van het Arrestatieteam dat zij zich terug moeten trekken. De buitenlander op het erf die al was gearresteerd, moest worden vrijgelaten. Zowel Danielle Veira, directeur van DNV, als korpschef Roberto Prade hebben beloofd dat ze met een verklaring zouden uitkomen, maar dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. 

Belangrijk is dat de procureur-generaal uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de korpschef fout heeft gehandeld door de manschappen terug te fluiten en niet op te treden tegen de mensen die voor of namens DNV optraden. De pg gaat er terecht van uit dat het de korpschef bekend moet zijn geweest dat DNV geen opsporingsbevoegdheid heeft en geen dwangmiddelen als huiszoekingen en aanhoudingen mag plegen. Het is belangrijk om op deze zaak te zitten zodat het duidelijk wordt wat er precies gaande was, wie erbij betrokken was en vooral waarom en wat er met de schuldigen in deze is gebeurd. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: