De positie van de actoren op het politieke krachtenveld

 De huidige NDP-regeringscoalitie schijnt goed toegerust. We merken een dynamische toedelingsproces! De oppositionele coalitie VHP/NPS verkeert in ademnood en is niet in staat om ook maar één (1) succesverhaal te noemen of te vertellen en smacht naar zuurstof! 

De ervaring leert en laat de moderne Surinaamse samenleving bepaalde gedragingen binnen de Nationale Democratische Partij zien en ook herkennen. 

Het is een dynamische politieke organisatie die op een correcte wijze appelleert op de veranderende maatschappelijke, economische financiële en politieke situaties in de wereld, als ook in eigen land. 

Anders gezegd: de NDP heeft bewezen dat zij ondanks alle wisselende maatschappelijke, financiële en economische uitdagingen, consistent is gebleven. Als zodanig is de NDP heel duidelijk herkenbaar vanuit hun continuïteit in denken en handelen. Bovendien is de NDP zeer verdraagzaam. Bovendien beschikt zij ook over een grote dosis aan zelfbeheersing.

Het Comité voor modernisering constateert ook een dynamisch toedelingsproces. Deze gaat richting welvaart en welzijn van de moderne Surinaamse samenleving. Zulks vanwege de steeds nieuwe verlangens en de voorkeuren (eisen/input) van uit de samenleving.  

De huidige NDP+ regering schijnt goed toegerust te zijn met een florerende toekomst, waardoor ze in staat is het Surinaams volk , het electoraat,  in haar belangrijkste structuren en processen te begrijpen en dienovereenkomstig te behandelen. 

Voor de goede orde en de duidelijkheid, is het nuttig in herinnering te brengen, de verklaring welke werd afgelegd door de huidige regering onder leiding van Zijne Excellentie president D.D. Bouterse/ M. A. Adhin in de DNA- op 29 september 2017 en wel in het kader van het opgang zijnde Herstel- en Stabilisatie Programma.  Die verklaring omvatte in grote lijnen de volgende punten:

  1. Geen enkele geleding van ons volk mag of zal buiten het bereik van de verbetering en ontwikkeling gelaten worden.
  2. Speciale aandacht zal gegeven worden aan de traditionele en marginale groepen, die voorheen niet profiteerden van de ontwikkelingen.
  3. Alle sectoren van de samenleving, tot deelneming aan de opgang zijnde moderniseringsprocessen zullen worden geactiveerd. 

Er volgt een heroriëntatie op het creëren van werkgelegenheid o.a. in de petroleum-, agrarische-, infrastructuur, bouwsector en het veredelen van ons onderwijs, gericht op de opgang zijnde ontwikkelingsprocessen, zowel technisch, economisch als sociaal.

Het is zichtbaar dat de huidige NDP+ regering de van de VHP/NPS+ geërfde 17de- eeuwse,  achterhaalde structuren in de agrarische sector, bezig is te moderniseren. 

Uit verkregen informaties is gebleken dat de ondernemers in de Landbouw en Tuinbouw zich enorm in de steek gelaten voelen door de VHP/NPS. Het is bekend dat de politieke partij VHP decennialang kon rekenen op de electorale ondersteuning van de Surinamers in de Tuin- en Landbouwsector. Helaas schijnt het getij zich momenteel te keren en wel in het nadeel van de VHP.  

Het gedrag en de handelingen van de huidige politieke leider van de oppositionele coalitie VHP/NPS tegen de staat Suriname, haar integriteit, soevereiniteit en identiteit heeft ook mede gezorgd voor een negatief effect op het vertrouwen in de electorale positie van de oppositionele coalitie VHP/NPS. Er is een duidelijke toename van VHP-kiezers, uit 2015 voornamelijk in de agrarische sector die zeggen te zullen kiezen voor de huidige regeringspartij, de NDP. 

Ook is opgevallen een zekere drang bij de huidige VHP politieke leider, om door middel van beredeneerde alternatieve feiten, verzinselen dus, uitdrukking aan de eigen individualiteit te geven. 

Niets staat deze zelfexpressie in de weg; de cultus van het eigen ‘ IK’ eist alles op. Vandaar dat de politieke leider in conflict komt met de regels van de ethiek, waarheid en werkelijkheid. Het is een dynamiek met als oorsprong onnozelheid.

Een sociale beperking dus; zo een manco kan in de persoon zelf gelegen zijn, of het kan een gevolg zijn van de grote sociale/politieke druk. 

Hieronder volgt het resultaat welke is voortgevloeid uit een recent prikkend onderzoek: 

  • 80%- van het Surinaams electoraat zegt dat ze de VHP-leider als onbetrouwbaar ervaren.
  • 35%- onder de VHP- kiezers vindt dat de voorzitter onbetrouwbaar is. 
  • 43% van de VHP-kiezers uit 2015 die nu geen VHP-er meer zijn vindt dat de voorzitter onbetrouwbaar is. 
  • 40% van de VHP-kiezers geeft aan dat de VHP moet uitkijken naar een nieuwe leider.  

Het is op dit moment moeilijk voor het Comité voor Modernisering te vatten hoe de VHP/NPS-coalitie met nog ruim een maand te gaan naar de aanstaande verkiezingen, met de NDP als concurrent en notabene met een zeer aantrekkelijke en sterke lijsttrekker, aan een forse verkiezingsnederlaag kan ontkomen.

Comité voor Modernisering

E. Castelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: