Varsha Ramratan: “Kies voor mensen die gelijk van start kunnen in het parlement”

Varsha Ramratan

In gesprek met Dagblad Suriname vertelt Varsha Ramratan, DNA-kandidaat nummer 12 van de VHP, dat zij zich sterk wil maken voor betere wetgevingsbeleid, jongeren betere toekomstperspectieven aanbieden, innovatief ondernemerschap stimuleren en betere voorzieningen treffen voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Actief sinds 2011

Ramratan is jurist en werkzaam in De Nationale Assemblee van Suriname. In 2011 werd ze gekroond tot Miss India Suriname. Men kent haar als iemand die  Suriname waardig heeft uitgedragen, zowel nationaal als internationaal. Sindsdien is ze officieel in de schijnwerpers geweest.  Vermeldenswaard is dat Ramratan tijdens haar afronding van haar masterstudie ook een ontwerpwet heeft gemaakt over de toegankelijkheid van gebouwen in Suriname.  Ze wilt haar ook verder inzetten op de vakgebieden bestuursrecht, wetgevingsleer en politicologie. 

Gezicht van veel sociale projecten

Ramratan is het gezicht geweest van veel sociale projecten. Het goede werk zet ze tot de dag van vandaag voort.  Zo heeft ze in het verleden samen met een kunstenaarsgroep ervoor gezorgd dat de muren van het ‘s Lands Hospitaal, de Mytylschool en Huize Betheljada opgefleurd werden met mooie muurschilderingen. Door de financieel-economische situatie en het Coronavirus zijn vele tehuizen getroffen. Ze probeert daarom samen met andere DNA-kandidaten deze tehuizen tegemoet te komen. Intussen heeft ze samen met enkele DNA- kandidaten al een schenking gedaan aan tehuis Zorg en Hoop. Ze zullen binnenkort ook een schenking doen aan Huize Betheljada. In 2012 werd ze benoemd tot ambassadeur van World Wilde Life Fund (WWF) om de bewustwording op gang te brengen voor de bedreigde diersoorten. Hier heeft ze samen met WWF verschillende projecten uiteengezet om de samenleving bewuster te maken waarom ze de zeeschildpadden moeten beschermen. Ze deed vooral veel informatiesessies op scholen, omdat ze vindt dat de bewustwording begint bij de jeugd.

Waarom de VHP

Het begon allemaal in 2013 toen ze ook deelnam aan activiteiten en trainingen van Junior Chamber International (JCI) en ook lid was van de eerste Global Shapers Community in Suriname. Beiden zijn organisaties geweest, waarbij er sterk gewerkt wordt aan onder andere leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Ze had zich in die periode ook opgegeven om Caricom-jeugdambassadeur te worden. Ondanks ze niet gekozen werd, ging ze door met haar actieve participatie binnen verschillende organisaties en besloot in 2014 haar intrede te doen binnen de VHP, omdat naar haar mening het de enige partij is die op democratische en transparante wijze aan de politieke macht probeert te maken. 

Waarom op haar stemmen?

De kiezers moet volgens haar ook de kansen bieden aan jonge dynamische leiders die beschikken over kennis en kunde. De Nationale Assemblee is de wetgevende macht en zul je veel met wetten te maken hebben. Ze is werkzaam in het parlement en kent ze haar werk. Volgens haar is het altijd goed om mensen te kiezen die het werk al beheersen, zodat zulke personen dan niet ingewerkt moeten worden in dat heel traject. Zulke personen kunnen dan gelijk aan de slag en zijn dan niet afhankelijk van wat er precies moet worden gedaan in het parlement.

Geen aanraking met politie

Ramratan geeft aan dat zij nooit in aanraking gekomen is met de politie. Over kandidaten van andere partijen met een strafblad zegt zij: “Mijn zienswijze is dat het niet gepast is. Je bent een voorbeeld figuur”. Ze vind  dat je eerlijk moet zijn tegenover jezelf. “In DNA maakt men er een potje van. Het is niet goed voor jezelf en het uitdragen van de partij. De partij moet hierop toezien, want het leidt tot imagoschade. De kiezer heeft een stem om af te rekenen en niet te kiezen voor zulke kandidaten.”

Kiezen voor onbaatzuchtige leiders die gaan voor algemeen belang

Ramratan meent dat de samenleving moet kiezen voor onbaatzuchtige leiders die gaan voor het algemeen belang van elke Suriname. Ze heeft haar uiterste best gedaan om een voorbeeldfiguur te zijn voor jongeren middels haar motivatiesessies op diverse scholen, omdat ze vindt dat jongeren de potentie hebben. Alleen moeten ze de motivatie en begeleiding krijgen om hun potentie te kunnen ontwikkelen. Ze geeft daarom altijd aan jongeren mee om hun kansen te grijpen, te benutten en waarde te creëren voor zichzelf en Suriname.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: